Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Recnik
Односи со јавност


Комуникацијата со медиумите се одвива преку Канцеларијата за односи со јавност и комуникација, односно Портпаролот на УЈП.
Комуникацијата со локалните медиуми и информирањето на јавноста на подрачјето на Регионална дирекција на УЈП ја координира Регионален портпарол.
За начинот на остварување на комуникација со средствата за јавно информирање, главните начела на комуникацијата, политиката на информирање... на Управата за јавни приходи, преземете го „Упатството за односи со јавноста и комуникација со медиумите“.

 

Година Месец Тип на соопштение  

24.08.2016
КОНТАКТ ЦЕНТАРОТ НА УЈП СО НОВА ЛОКАЦИЈА
Ги информираме сите обврзници дека Контакт центарот / Повикувачки центар на УЈП се наоѓа на нова локација, на приземјето на УЈП - Регионална дирекција Скопје (зграда до ЗОИЛ). Центарот за наплата на глоби и други јавни давачки на УЈП и понатаму останува во просториите во Градски трговски центар - Скопје.
 
05.08.2016
Нови обрасци за користење на право на даночно ослободување по основ на воведен фискален систем на опрема
Во „Службен весник на РМ“ бр.66 од 05.04.2016 година, објавени се нови правилници за формата и содржината на ПДД и ДД обрасци кои ќе се применуваат од 31.07.2016 година, и тоа: Барање за одобрение на даночно ослободување по основ на воведување на систем на опрема за регистрирање на готовински плаќања (образец ПДД-02); Барање за паушално плаќање на персонален данок на доход (образец ПДД-П); Барање за издавање на одобрение за намалување на пресметаниот данок на добивка по основ на воведување и користење фискален систем на опрема, односно фискална апаратура и интегриран автоматски систем за управување (образец ДД-07)...
 
29.07.2016
Нови обрасци поврзани со примена на Законот за даночна постапка и Законот за данокот за додадена вредност
Во „Службен весник на РМ“ бр.121 од 30.06.2016 година, објавени се нови правилници за формата и содржината на обрасци кои ќе се применуваат со отпочнување на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка („Службен весник на РМ“ бр.23/16), односно од 31 јули 2016 година.
 
21.07.2016
Демант - СДСМ „(Доказ) Ставрески се жалел од Миноски до Владата за ИПА“
Во врска со соопштението објавено од политичката партија СДСМ: „(Доказ) Ставрески се жалел од Миноски до Владата за ИПА“ од 21.07.2016 година, Управата за јавни приходи реагира на неточно презентирање и искривување на информациите за работењето на УЈП, но и жалење за елементарно непознавање на оваа политичка партија за управувањето со ИПА проектите. Имено, презентираниот документ „Информација за статусот за реализација на ИПА портфолиото на УЈП“ е наменет за информирање на Владата на РМ, а кој УЈП го подготвува и доставува секој месец почнувајќи од 2015 година, а ќе продолжи се додека не се имплементираат сите проекти. Не ни е јасно во кој дел од документот е наведено дека „...ИПА програмата не може да се реализира“, бидејќи напротив во Информацијата јасно е наведен статусот на реализација на проектите на УЈП т.е. Проектот за изведување на работи за реновирање на Контакт центарот во вредност од 235.710,88 е завршен на 20.11.2015 година, двегодишниот Твининг проект со шпанската даночна администрација во вредност од 800.000 евра е во тек и во завршна фаза на имплементација, Договорот за набавка на канцелариски мебел за новиот Контакт центар во вредност од 48.473,00 евра е склучен и испораката е отпочната на 10 јуни 2016 година...
 
21.07.2016
НАСОКИ ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА МПИН ПРЕСМЕТКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ОСЛОБОДУВАЊЕ ЗА ПРИДОНЕСИ И ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК ВРЗ ОСНОВА НА ПРОЕКТОТ „МАКЕДОНИЈА ВРАБОТУВА 2“
Со донесување на измените и дополнувањата на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на РМ“, бр.119/16), се продолжуваат активностите од проектот „Македонија вработува“, во чија втора фаза предвидена е можноста работодавачот од приватниот сектор, по претходно поднесено барање до Агенцијата за вработување, да биде ослободен од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување и/или персонален данок на доход, под одредени услови пропишани со законот.
 
Страници: 


 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија