Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Recnik
Односи со јавност


Комуникацијата со медиумите се одвива преку Канцеларијата за односи со јавност и комуникација, односно Портпаролот на УЈП.
Комуникацијата со локалните медиуми и информирањето на јавноста на подрачјето на Регионална дирекција на УЈП ја координира Регионален портпарол.
За начинот на остварување на комуникација со средствата за јавно информирање, главните начела на комуникацијата, политиката на информирање... на Управата за јавни приходи, преземете го „Упатството за односи со јавноста и комуникација со медиумите“.

 

Година Месец Тип на соопштение  

05.01.2017
Правни и физички лица – поднесете Пријава за регистрација за ДДВ
Даночните обврзници (правни и физички лица) кои во претходната календарска година (заклучно со месец Декември 2016 година) од вршење на оданочива стопанска дејност оствариле вкупен промет повисок од 1.000.000 денари имаат обврска да поднесат Пријава за регистрација за целите на данокот на додадена вредност (образец “ДДВ-01“) најдоцна до 15 јануари 2017 година. Во истиот рок Пријава за регистрација за целите на данокот на додадена вредност (образец “ДДВ-01“) можат да достават и даночните обврзници кои сакаат доброволно да се регистрираат за целите на данокот на додадена вредност...
 
29.12.2016
ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА ЗА 2017 ГОДИНА - НОВА ВЕРЗИЈА НА КЛИЕНТСКИ СОФТВЕР “МПИН“
За да можете да ја поднесете пресметката за плата за месец Јануари 2017 година, задолжително преземете ја најновата верзија на “МПИН“ клиентскиот софтвер (од 29.12.2016 година), преку веб страницата на УЈП (преземи http://www.ujp.gov.mk/mk/obrasci/opis/81). Почнувајќи со исплатата на платата за месец Јануари 2017 година, ќе се применува месечно лично даночно ослободување во износ од 7.456 денари, односно на годишно лично ослободување за 2017 година во износ од 89.472 денари. Стапките по кои се пресметуваат и плаќаат придонесите од задолжително социјално осигурување почнувајќи со исплата на платата за месец Јануари 2017 година, не се променети во однос на 2016 година...
 
29.12.2016
Нов образец ДДВ-04 и дополнета Одлука за примена на повластена даночна стапка за пелети
Во „Службен весник на Р.М“ бр.222/16 од 28.12.2016 година, објавена е новата Даночна пријава на данокот на додадена вредност - образец ДДВ-04 (види http://www.ujp.gov.mk/mk/obrasci/opis/190) која ќе се применува за даночен период од 01.01.2017 година, што значи дека сите месечни и тримесечни ДДВ обврзници кои најдоцна до 25-ти јануари 2017 година треба да поднесат даночна пријава за даночните периоди 01.10.2016-31.12.2016 и за 01.12.2016-31.12.2016 истото треба да го направат на стариот обврзаец. Одлуката за изменување и дополнување на одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена даночна стапка на ДДВ...
 
28.12.2016
Нов образец ДДВ-01
Од 1-ви Јануари 2017 година сите даночни обврзници кои имаат обврска да поднесат Пријава за регистрација за данокот на додадена вредност (образец ДДВ-01) истото треба да го направат со поднесување на новиот образец ДДВ-01 објавен во „Службен весник на Р.М.“ бр.216/16 од 15.12.2016 година, кој е достапен на веб страницата на Управата за јавни приходи...
 
26.12.2016
Земјоделци - Поднесете барање за паушално оданочување за 2016 година
Доколку приходот од земјоделска дејност во 2016 година не надминува 1.300.000 денари, имате можност данокот на доход да го плаќате паушално. Без разлика дали земјоделието претставува ваша основна дејност или истата ја вршите како дополнително занимање, регистрацијата за паушално оданочување ви овозможува персоналниот данок да го плаќате еднаш во годината и да немате дополнителни трошоци за водење на деловни книги. Како да се регистрирате за паушално оданочување; Даночни поволности за регистрирани вршители на земјоделска дејност во УЈП; Едукативни посети и обуки за земјоделци...
 
Страници: 


 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија