Управата за јавни приходи ги поканува претставниците на медиумите да го проследат завршниот настан за проектот финансиран од ЕУ “Развој и реинжинеринг на деловните процеси на новиот интегриран даночен ИТ систем“ што ќе се одржи на 29.01 2019 г. (вторник) со почеток во 10.00 часот , во ДЕУ Инфо Центар (ул. Св.Кирил и Методија бр.52в).