Управата за јавни приходи ги поканува претставниците на медиумите на брифинг на тема „Граѓани – Навреме регистрирајте се на системот е-Персонален данок e-pdd.ujp.gov.mk“ на кој ќе бидат презентирани новините во врска со Годишната даночна пријава, односно законската обврска на граѓаните да ја потврдат точноста или да ги корегираат податоците од пополнетата Годишна даночна пријава од УЈП.