На ден, 28.11.2022 година, (понеделник), во Клуб на пратеници, ќе се одржи Тркалезна маса на тема ,,Женското претприемништво во Република Северна Македонија и неговата улога во даночниот систем,,...