Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Recnik
Физички лица

Брзо и едноставно ажурирајте ги вашите регистрациони податоци во УЈП, со телефонско јавување на бесплатната инфо линија 0800 33 000! >>> повеќе

Приходите кои ги остваруваат физичките лица, во земјата и во странство, се оданочуваат со персонален данок на доход (ПДД). Од 01.01.2008 година даночната стапка по која се пресметува персоналниот данок е 10%. Даночната основа за пресметување на ПДД е различна во зависност од видот на приходот што го остваруваат или дејноста што ја вршат физичките лица. Даночен период за кој се утврдува данокот на доход е календарската година.

Одделните приходи, кои ги остваруваат во текот на календарската година, даночните обврзници-физички лица имаат обврска да ги пријават во Управата за јавни приходи и да поднесат соодветна аконтативна даночна пријава во законски предвидените рокови.

По завршувањето на календарската година, а најдоцна до 15 март, физичкото лице има обврска да поднесе Годишна даночна пријава за утврдување на ПДД, во која ќе ги пријави сите приходи остварени по различни основи во текот на календарската година.

Во зависност од дејноста или групата на која и припаѓате изберете:

 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија