Memorandum_mk
Односи со јавност


Комуникацијата со медиумите се одвива преку Оддел за односи со јавност и комуникација, односно Портпаролот на УЈП.
Комуникацијата со локалните медиуми и информирањето на јавноста на подрачјето на Регионална дирекција на УЈП ја координира Регионален портпарол.
За начинот на остварување на комуникација со средствата за јавно информирање, главните начела на комуникацијата, политиката на информирање... на Управата за јавни приходи, преземете го „Упатството за односи со јавноста и комуникација со медиумите“.

 

Година Месец Тип на соопштение  

04.05.2007
Куманово - Затворени 7 угостителски објекти
По претходни сознанија и пријави на граѓани на телефонската линија 198, на на 03.05.2007/среда, 7 мобилни тима на УЈП (15 инспектори) извршија инспекциска контрола на угостителските објекти во Куманово.
 
28.04.2007
Поврат на ДДВ во рок од 30 дена
Само во првото тримесечие од 2007 година, УЈП на десет големи даночни обврзници кои искажале најголеми побарувања за враќање на данокот на додадена вредност реализираше поврат на ДДВ во вкупен износ од 1.627.955.040,00 денари.
 
24.04.2007
Модернизација на надворешната контрола на УЈП
Реорганизацијата и модернизацијата на инспекциската служба на УЈП вклучува воспоставување на современи принципи на работа, втемелени на системот на анализа на ризик, што за крајна цел има зголемување на ефикасноста, намалување на „случајните„ контроли, односно вршење на инспекциски надзор онаму каде постојат највисоки индикации за ризик.
 
18.04.2007
Пријавете неиздавање на фискални сметки и затајување на данок
Само за три месеци (од 01.01.2007 до 31.03.2007 година), на отворената телефонска линија 198, граѓаните пријавиле 820 случаи на неиздавање фискална сметка и 572 случаи за затајување на данок на даночен обврзник.
 
10.04.2007
Бележење на објекти на даночни обврзници кои немаат обврска да издаваат фискална сметка
НЕ Е ФИСКАЛИЗИРАН И НЕМА ОБВРСКА ДА ИЗДАВА ФИСКАЛНА СМЕТКА даночниот обврзник кои согласно член 9 од Законот за регистрирање на готовински плаќања е ослободен од обврската да воведе и користи фискален апарат, односно данокот од доход за приходите од вршење на дејност го плаќа според паушално утврден нето приход.
 
Страници: 


 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија