Memorandum_mk
Односи со јавност


Комуникацијата со медиумите се одвива преку Оддел за односи со јавност и комуникација, односно Портпаролот на УЈП.
Комуникацијата со локалните медиуми и информирањето на јавноста на подрачјето на Регионална дирекција на УЈП ја координира Регионален портпарол.
За начинот на остварување на комуникација со средствата за јавно информирање, главните начела на комуникацијата, политиката на информирање... на Управата за јавни приходи, преземете го „Упатството за односи со јавноста и комуникација со медиумите“.

 

Година Месец Тип на соопштение  

01.11.2021
ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПОТВРДА ЗА ПЛАТЕН ДАНОК ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА НЕРЕЗИДЕНТ
Управата за јавни приходи издава Потврда за платен данок во Република Северна Македонија на нерезидент...
 
29.10.2021
НОВ ОБРАЗЕЦ – БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА СОСТОЈБА НА ОСТВАРЕН ДОХОД (Б/УОД)
Управата за јавни приходи информира дека во примена е новиот образец – Барање за издавање на уверение за состојба на остварен доход (образец Б/УОД) кој е објавен на веб страницата на УЈП...
 
25.10.2021
ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА ДДВ-04 ДО 27 ОКТОМВРИ 2021
Согласно Законот за даночна постапка, поради отежнатото поднесување на даночни пријави преку системот е-Даноци, се известуваат даночните обврзници и сметководителите дека рокот за поднесување на ДДВ-04 пријавата се продолжува...
 
08.10.2021
ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ГОДИШНА ДАНОЧНА ПРИЈАВА – НАЈВИСОК ДОХОД ВО 2020 ГОДИНА
На денешната прес конференција за Годишната даночна пријава - највисок доход во 2020, Директорката на Управата за јавни приходи Сања Лукаревска соопшти дека Управата за јавни Приходи за календарската 2020 година изготви и достави пополнета Годишна даночна пријава, за 769794 граѓани.
 
04.10.2021
УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ ДОМАЌИН НА ПРЕТСТАВНИЦИ НА ДАНОЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА ОД СЛОВАЧКА
Управата за јавни приходи оваа работна недела ќе биде домаќин на претставници од Словачката даночна администрација како дел од проектот " Поддршка за реформа за управување со јавните финансии во Република Северна Македонија во областа на меѓународното оданочување и локалните даноци"...
 
Страници: 


 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија