Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Recnik
Односи со јавност


Комуникацијата со медиумите се одвива преку Канцеларијата за односи со јавност и комуникација, односно Портпаролот на УЈП.
Комуникацијата со локалните медиуми и информирањето на јавноста на подрачјето на Регионална дирекција на УЈП ја координира Регионален портпарол.
За начинот на остварување на комуникација со средствата за јавно информирање, главните начела на комуникацијата, политиката на информирање... на Управата за јавни приходи, преземете го „Упатството за односи со јавноста и комуникација со медиумите“.

 

Година Месец Тип на соопштение  

22.04.2008
Отворен Центар за обработка на податоци на УЈП
Имплементација на даночна политика на поедноставни даночни процедури.
 
22.03.2008
Во врска со Заклучокот за усна јавна продажба на недвижен имот на АД Авиоимпекс
Во врска со Заклучокот за усна јавна продажба И.бр.147/06 од извршител Снежана Фитеска за продажба на недвижен имот КП 13412 згр.1, вл.001.кат 01, на в.м.11 Октомври 78А(40) со пов.од 316м2 во И.Л.бр.44581 КО Центар 1, сопственост на АД АВИОИМПЕКС (објавен во дневниот весник “Дневник“, на ден 19/03/2008 година), се информираат граѓаните и сите заинтересирани странки дека над предметната недвижност, Управата за јавни приходи – Регионална Дирекција Скопје има воспоставено хипотека по основ на долг на фирмата во износ од 181.026.487,00 денари.
 
14.03.2008
15 март - Последен ден за поднесување на Годишна даночна пријава
Граѓаните уште утре ќе можат да ги пријавуват приходите кои ги оствариле во изминатата 2007 година.
 
11.03.2008
Истекува рокот за поднесување на Годишни даночни пријави
Уште 4 дена за пријавување на приходите кои граѓаните ги оствариле во изминатата 2007 година.
 
02.03.2008
Фискализација - Даночните инспектори затворија 331 обејкти
Според последните информации од терен, во тридневните засилени контроли/27-29 февруари 2008/ спроведени во делот на фискализацијата, Управата за јавни приходи затвори 331 објекти. Даночните инспектори го контролираа работењето на даночните обврзници на целата териоторија на Република Македонија, односно во 22 града.
 
Страници: 


 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија