Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Recnik
Односи со јавност


Комуникацијата со медиумите се одвива преку Канцеларијата за односи со јавност и комуникација, односно Портпаролот на УЈП.
Комуникацијата со локалните медиуми и информирањето на јавноста на подрачјето на Регионална дирекција на УЈП ја координира Регионален портпарол.
За начинот на остварување на комуникација со средствата за јавно информирање, главните начела на комуникацијата, политиката на информирање... на Управата за јавни приходи, преземете го „Упатството за односи со јавноста и комуникација со медиумите“.

 

Година Месец Тип на соопштение  

07.11.2008
ДЕМАНТ - “ВРЕМЕ“ (Текст: “Автопазарот заштитен со ѕид на молчење“)
Во врска текстот “Автопазарот заштитен со ѕид на молчење“ (Време, 07.11.2008, стр.5), Управата за јавни приходи ги демантира пласираните информации во јавноста дека УЈП “не сака да коментира начинот на кој се работи на автопазарот “Фершпед“ и наводните изјави на УЈП “дека се ненадлежни за фискализацијата на автопазарот“, бидејќи истите не се дадени од страна на УЈП со што е нанасена штета на угледот на институцијата и тенденциозно и погрешно е информирана јавноста за надлежностите и активностите на Управата за јавни приходи.
 
07.11.2008
ДЕМАНТ - “А1“ (Прилог: “Автопазарот недостапен за инспекторите на УЈП“)
Во врска прилогот на новинарката Емилија Јовановска -“Автопазарот недостапен за инспекторите на УЈП“, кој беше прикажан во вестите на телевизија “А1“, на 06.11.2008/четврток/, Управата за јавни приходи ги демантира пласираните информации во јавноста и наводните изјави на УЈП“ дека пазарот бил неорганизиран и затоа нивни инспектори таму не правеле контроли“, со што е нанасена штета на угледот на институцијата и тенденциозно и погрешно е информирана јавноста за надлежностите и активностите на Управата за јавни приходи.
 
03.11.2008
Бришење од соодветноит регистар на правните лица, трговците поединици и трговските друштва кои не се усогласени со Законот за трговските друштва
На веб страницата на Централниот регистар на Република Македонија објавен е преглед на правните лица, трговците - поединци и трговските друштва запишани во Судскиот регистар кои до денот на влегувањето на сила на овој закон не се усогласени со одредбите на Законот за трговските друштва и на правните лица, трговците - поединци и трговските друштва кои се запишани во Трговскиот регистар, а чиишто сметки не се пренесени во деловните банки од поранешниот Завод за платен промет и истите не се блокирани.
 
31.10.2008
Упад во системот на Управата за јавни приходи
Управата за јавни приходи ја информира јавноста дека поради упад во системот на УЈП, 900 даночни решенија на Управата за јавни приходи содржат текст на македонски јазик со поддршка на грчи јазик.
 
02.10.2008
Фискализација и регистрирање на готовинските плаќања
Во сите случаи каде ќе се утврди дека даночниот обврзник има инсталирано и употребува фискален апарат, но постои разлика (кусок или вишок) меѓу остварениот промет и регистрираниот промет (без оглед на висината на разликата), Управата за јавни приходи ќе пристапи кон изрекување на мерка времена забрана за вршење на дејност и глоба.
 
Страници: 


 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија