На иницијатива на македонската даночна администрација, од 1 до 3 ноември 2007 година во Скопје, за прв пат се одржа Балканска Даночна Конференција.