Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Recnik
Односи со јавност

18.01.2018
Известување за евиденциите на влезни/излезни фактури како прилог на ДДВ-04 пријавата
Се известуваат сите ДДВ обврзници кои од Управата за јавни приходи добиле барање да доставуваат табеларен преглед на влезни и излезните фактури како прилог на Пријавата за данокот на додадена вредност ДДВ-04 преку системот е-даноци заради утврдување на веродостојноста на податоците искажани во поединечните полиња на даночната пријава дека обврската по барањето престанува односно прилозите не треба да ги доставуваат кон ДДВ-04 пријавата.
 
12.01.2018
ОРГАНИЗИТОРИ НА ЗЕЛЕНИ ПАЗАРИ – ДО 15 ЈАНУАРИ ПОДНЕСЕТЕ ИЗВЕШТАЈ ЗА КОРИСИНИЦИТЕ НА ТЕЗГИ НА ЗЕЛЕНИ ПАЗАРИ ЗА 2018 ГОДИНА
Со Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на РМ“, бр.190/2017) се менува начинот на пресметување и плаќање на персоналниот данок на доход за приходот што го остварува физичко лице од продажба на производи на продажни места (тезги) на зелените пазари (види дел III. ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОИ ОСТВАРУВААТ ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА СОПСТВЕНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ И ТРГОВЦИ КОИ ОРГАНИЗИРААТ ЗЕЛЕНИ ПАЗАРИ од Брошурата „Пресметување и плаќање на е-Персонален данок на доход“ преземи http://www.ujp.gov.mk/mk/publikacii/pogledni/67).
 
11.01.2018
ФИЗИЧКИ ЛИЦА - ДО 15 ЈАНУАРИ ПОДНЕСЕТЕ ПРИЈАВА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ДДВ
Управата за јавни приходи ги информира сите даночни обврзници-физички лица кои вршат стопанска дејност оданочива за целите на ДДВ, а во предходната календарска година (2017) оствариле вкупен промет над 1.000.000 денари, дека имаат обврска да поднесат Пријава за регистрација за данокот на додадена вредност (образец ДДВ-01) најдоцна до 15 Јануари 2018 година. Во вкупниот промет за регистрација за целите на ДДВ влегуваат приходите остварени врз основа на вршење на стопанска дејност, како што се...
 
Среда, 10.01.2018 - Вторник, 30.01.2018, Дебар, Враништа, Стругово, Кочани, Лозово, с.Банско, Гевгелија, Центар Жупа, Скопје, с.Пчиња, Свети Николе, Корошишта, Кратово, Просениково, Обршани, Могила, Градско, Мороишта, Босилово, Ратево, Чашка, Крива Паланка, Василево, Гостивар,
Обуки - пријавување и оданочување на приходи од продажба на сопствени земјоделски производи
Ги информираме граѓаните дека Управата за јавни приходи од 10 јануари 2018 година отпочнува со реализација на едукативни програми наменети за граѓани на тема: „Пријавување и оданочување на приходи од продажба на сопствени земјоделски производи“. Со обуките кои ќе се спроведуваат во период од еден месец, се предвидени 69 работни средби со граѓаните низ општините низ Републиката. Ги повикуваме сите заинтересирани граѓани да се пријават и да ги посетат обуките. На еднодневното советување, посетителите ќе имаат можност да се стекнат со знаења и практични примери за начинот на пријавување и оданочување на приходи од продажба на сопствени земјоделски производи. За регистрација и учество на обуките, потребно е само да се пријавите на наведеното контакт лице (види прилог Распоред на обуки), најдоцна два (2) дена пред почетокот на обуката. Обуките се без финансиски надоместок! Обуките се спроведуваат на даночните обврзници кои остваруваат приходи од продажба на сопствени земјоделски производи со цел зголемување на свеста и едуцираноста за нивните права и обврски...
 
Вторник, 09.01.2018 - Среда, 31.01.2018, Скопје, Прилеп, Кавадарци, Велес, Пехчево, Свети Николе, Крушево, Куманово, Радовиш, Кичево, Битола, Македонски Брод, Валандово, Ресен, Струмица, Кратово, Струга, Берово, Пробиштип, Охрид, Неготино, Гевгелија, Крива Паланка, Дебар, Штип, Кочани, Тетово
Обуки - Пријавување и оданочување на приходи од имот и имотни права (закупнина)
Ги информираме граѓаните дека Управата за јавни приходи од 9 јануари 2018 година отпочнува со реализација на едукативни програми наменети за граѓани, на тема: „Пријавување и оданочување на приходи остварени од издавање под закуп и подзакуп на движен и недвижен имот“. Со обуките кои ќе се спроведуваат во период од еден месец, се предвидени 39 работни средби со граѓаните од 31 општини низ Републиката. Првите работни средби ќе се реализираат во општините Виница, Скопје и Гевгелија. Ги повикуваме сите заинтересирани граѓани да се пријават и да ги посетат обуките. На еднодневното советување, посетителите ќе имаат можност да се стекнат со знаења и практични примери за начинот на пријавување и оданочување на остварените приходи и даночните поволности. За регистрација и учество на обуките, потребно е само да се пријавите на наведеното контакт лице (види прилог Распоред на обуки), најдоцна два (2) дена пред почетокот на обуката. Обуките се без финансиски надоместок! Обуките се спроведуваат на даночните обврзници кои издавааат под закуп движен и недвижен имот со цел зголемување на свеста и едуцираноста за нивните права и обврски...
 
29.12.2017
Од 1 јануари 2018 – Нов начин на пресметување и плаќање на персоналниот данок e-pdd.ujp.gov.mk
Со Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на РМ“, бр.190/2017), од 1 јануари 2018 година се воведува нова процедура за пресметување и плаќање на обврските за персонален данок на доход, односно пресметувањето на данокот ќе се врши со поднесување на Електронска пресметка за приход и данок (е-ППД) до Управата за јавни приходи, преку новиот систем е-Персонален данок e-pdd.ujp.gov.mk...
 
29.12.2017
ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА ЗА 2018 ГОДИНА - НОВА ВЕРЗИЈА НА КЛИЕНТСКИ СОФТВЕР “МПИН“
Врз основа на член 9 од Законот за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување („Службен весник на РМ“,бр.180/2014), стапките по кои се пресметуваат и плаќаат придонесите од задолжително социјално осигурување почнувајќи со исплата на платата за месец Јануари 2018 година, не се променети во однос на 2017 година, односно почнувајќи со исплатата на платата за месец Јануари 2018 година ќе се применува месечно лично даночно ослободување во износ...
 
20.12.2017
ЗАКАЖИ СРЕДБ@ - ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДАНОЧНИТЕ УСЛУГИ ВО РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЈА СКОПЈЕ
Услугата „Закажи средб@“ можете да ја користите он-лајн или преку Инфо центарот на УЈП. Новата услуга на УЈП, во моментов е достапна само за користење на даночните услуги на Регионалната дирекција Скопје, а истата ќе биде задолжителна од 1-ви Мај 2018 година. Даночните обврзници со седиште во Скопје и кои се администрани во Регионалната дирекција Скопје, а кои претходно ќе закажат термин за средба со даночен агент преку „Закажи средб@”, ќе имаат предност во однос на останатите обврзници при добивањето на услугите во УЈП...
 
 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија