Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Recnik
Односи со јавност

17.01.2019
Плаќање на данок на личен доход за граѓаните кои остваруваат приходи во странство
Согласно одредбите на Законот за данок на личен доход, секое физичко лице кое е резидент на Република Македонија е обврзник на данокот на доход, за доходот што го остварува во земјата и во странство...
 
17.01.2019
Запознајте се со оданочувањето на одделни видови доход, преку Брошури
Заради запознавање на граѓаните со оданочувањето на одделните видови на доход (примања) согласно новините во Законот за данокот на личен доход кој се во примена од 1 јануари 2019 година, како и за полесна пресметка и пријавување на остварениот доход преку системот е-Персонален данок e-pdd.ujp.gov.mk Управата за јавни приходи ги изготви следните Брошури...
 
09.01.2019
ДО 15 ЈАНУАРИ ПОДНЕСЕТЕ ПРИЈАВА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ДДВ
Даночните обврзници кои во претходната календарска година оствариле вкупен оданочлив промет од вршење на стопанска дејност повисок од 1.000.000 денари имаат обврска да поднесат Пријава за регистрација за целите на данокот на додадена вредност (образец ДДВ-01) најдоцна до 15 јануари 2019 година...
 
04.01.2019
УЈП разви модул за автоматски поврат на даноци
Директорката на Управата за јавни приходи, Сања Лукаревска денеска во Регионалната дирекција Скопје, го пречека министерот за финансии, Драган Тевдовски, кадешто разговараа за реализираните проекти и реформите на УЈП во изминатата година како и за активностите на коишто Управата ќе се посвети во текот на 2019...
 
03.01.2019
УСОГЛАСЕНИ СТРУКТУРИ ЗА ВИД И ПОДВИД НА ПРИХОД ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА Е-ППД СО ПРИКАЧУВАЊЕ НА XML ФАЈЛ
Согласно Законот за данок на личен доход објавен во Службен весник на РМ бр.241/18 од 26.12.2018 година, кој започна да се применува од 1 јануари 2019 година, извршено е усогласување на структурите за вид и подвид на приход за поднесување на еППД со прикачување на xml фајл...
 
31.12.2018
ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА ЗА 2019 ГОДИНА - НОВА ВЕРЗИЈА НА КЛИЕНТСКИ СОФТВЕР “МПИН“
Врз основа на Законот за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, стапките по кои се пресметуваат и плаќаат придонесите од задолжително социјално осигурување почнувајќи со исплата на платата за месец Јануари 2019 година, се променети и тоа за следните придонеси...
 
31.12.2018
Прилагодување на системот е-Персонален данок
Ве информираме дека на ден 02.01.2019 година ќе се врши прилагодување на системот е-Персонален данок (https://e-pdd.ujp.gov.mk) заради усогласување со законските одредби од новиот Закон за данок на личен доход , поради што системот нема да биде во функција. Системот е-Персонален данок, прилагоден согласно новиот Закон за данок на личен доход, ќе започне со примена на 03.01.2019 година...
 
28.12.2018
Работно време на даночните канцеларии на УЈП за прием на барањата за регистрација на Е-ПДД
Во врска со регистрацијата на граѓаните на системот е-ПДД и прием на барањата за регистрација, информираме дека канцелариите на Управата за јавни приходи отворени во општините Аеродром, Ѓорче Петров, Гази Баба и Кисела Вода ќе бидат отворени заклучно со 28.12.2018 година (петок), со исклучок на Даночниот шалтер во општина Чаир каде што ќе се врши прием на барањата и на 31.12.2018 година.
 
 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија