Memorandum_mk
Односи со јавност

16.04.2019
Управата за јавни приходи на Република Северна Македонија и Даночната Управа на Црна Гора потпишаа Меморандум за соработка
Директорката на Управата за јавни приходи на Република Северна Македонија, г-ѓа Сања Лукаревска и директорот на Даночната управа на Црна Гора, г-дин Миомир M. Мугоша, во Подгорица потпишаа Меморандум за соработка со којшто меѓудругото е со цел зголемување на ефиканоста во борбата против даночната евазија во двете земји...
 
12.04.2019
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДДВ ОБВРЗНИЦИТЕ!
Во текот на месец Април покрај поднесувањето на аконтативните пријави за ДДВ за месечни и тримесечни ДДВ обврзници се одвиваат активности за поставување на предпополнета Годишната даночна пријава за персонален данок на доход за 2018 година на корисничките профили на даночните обврзници (физички лица)...
 
08.04.2019
Семинар за Законот за општа управна постапка и Законот за личен доход во организација на Генералниот даночен инспекторат
Со цел унапредување на работата на даночните службеници и надоградувањето на стекнатите знаења, од 5 до 7 април 2019, во Струга во организација на Генералниот Даночен инспекторат беше одржан семинар посветен на Законот за општа управна постапка, Законот за личен доход, данокот на добивка и регистрација и оданочување на физички лица со ДДВ...
 
26.03.2019
Презентирани највисоките годишни бруто приходи за 2017 година
Директорката на Управата за јавни приходи, Сања Лукаревска на денешната прес конференција ги соопшти највисоките остварени приходи во 2017-та година...
 
26.03.2019
ПОТСЕТУВАЊЕ НА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ДАНОЧЕН ДОЛГ ПО „ДБ”, „ДБ - ВП“ И „ПДД-ДБ” ЗА 2018 ГОДИНА И ПЛАЌАЊЕ НА МЕСЕЧНИ АКОНТАЦИИ ЗА 2019 ГОДИНА
Ова потсетување се однесува на: Обврзниците на данокот на добивка кои во даночниот биланс „ДБ – даночен биланс за оданочување на добивка” за 2018 година пресметале разлика меѓу уплатената аконтација и вистинската обврска на пресметаниот данок на добивка...
 
Вторник, 26.03.2019 12:00 - 12:30, Кузман Јосифовски Питу бр.1 Скопје (Комплекс Банки 2-ри кат)
ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МЕДИУМИ ЗА ОСТВАРЕНИ НАЈВИСОКИ ГОДИШНИ БРУТО ПРИХОДИ ЗА 2017 ГОДИНА
Управата за јавни приходи ги поканува претставниците на медиумите на прес конференција на којашто ќе бидат презентирани највисоките годишни бруто приходи кои што биле пријавени во Годишната даночна пријава (ГДП) за 2017-та година...
 
14.03.2019
Работилница за стечајна постапка и ликвидација на стечаен должник
Скопје, 13.03.2019 година - Управата за јавни приходи во соработката со Комората на стечајни управници одржа работилница за стечајната постапка, реорганизацијата и ликвидацијата на стечајниот должник. Управата за јавни приходи во стечајната постапка се јавува како доверител на стечајната маса и доверител со право на одвоено намирување, за побарувања коишто произлегуваат од неплатените даночни обврски на стечајниот должник...
 
06.03.2019
ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МЕДИУМИ - ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА
Со цел намалување на фискалната евазија, со измените и дополнувањата на Законот за регистрирање на готовинските плаќања се пропишува законска обврска за приложување на фискална сметка кон сметката којашто се сторнира...
 
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија