Memorandum_mk
Односи со јавност

01.02.2019
Имаме дојави за инспектори кои биле на платен список на фирми
ИНТЕРВЈУ СО САЊА ЛУКАРЕВСКА, ДИРЕКТОРКА НА УЈП: Имаме дојави за инспектори кои биле на платен список на фирми...
 
29.01.2019
Завршна конференција на Проектот „Развој и реинженеринг на деловните процеси на новиот интегриран даночен ИТ систем” финансиран од ЕУ
Директорката на Управата за јавни приходи, претставникот од Делегацијата на ЕУ и проектниот тим денеска во ЕУ инфо центарот го одржаа завршниот настан за проектот “Развој и реинжинеринг на деловните процеси на новиот интегриран даночен ИТ систем“ финансиран од Европската Унија...
 
Вторник, 29.01.2019 10:00 - 12:00, ДЕУ Инфо Центар (ул.Св.Кирил и Методија бр.52в)
Завршна конференција на Проектот „Развој и реинженеринг на деловните процеси на новиот интегриран даночен ИТ систем” финансиран од ЕУ
Управата за јавни приходи ги поканува претставниците на медиумите да го проследат завршниот настан за проектот финансиран од ЕУ “Развој и реинжинеринг на деловните процеси на новиот интегриран даночен ИТ систем“ што ќе се одржи на 29.01 2019 г. (вторник) со почеток во 10.00 часот , во ДЕУ Инфо Центар (ул. Св.Кирил и Методија бр.52в).
 
25.01.2019
Продолжен рокот за поднесување ДДВ-04 пријава
По барање на корисниците на системот е-Даноци, а согласно Законот за даночна постапка, Управата за јавни приходи известува дека поднесувањето на ДДВ-04 пријава за која крајниот рок за поднесување е 25.01.2019 година, ќе се продолжи и во наредните два дена, односно 26.01.2019 и 27.01.2019, што ќе се смета за краен рок за поднесување на пријавите...
 
24.01.2019
Презентација на Проект Развој и реинженеринг на деловните процеси за новиот интегриран даночен ИТ систем
Директорката на Управата за јавни приходи, Сања Лукаревска, заедно со тимот кој работи на проектот „Развој и реинженеринг на деловни процеси за новиот интегриран даночен ИТ систем“, денеска пред претставници на повеќе државни и јавни институции, како и правосудни органи, ги образложија целите на проектот, очекувањата и резултатите коишто ќе се постигнат прeку целосна имплементација на оваа значајна реформа...
 
23.01.2019
БРУТО ПЛАТА 2019 - НАЈНИСКА И НАЈВИСОКА ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ
Просечната плата по работник во Република Македонија, според податоците на Државниот завод за статистика објавени во Јануари 2019 година изнесува 36.017 денари...
 
17.01.2019
Запознајте се со оданочувањето на одделни видови доход, преку Брошури
Заради запознавање на граѓаните со оданочувањето на одделните видови на доход (примања) согласно новините во Законот за данокот на личен доход кој се во примена од 1 јануари 2019 година, како и за полесна пресметка и пријавување на остварениот доход преку системот е-Персонален данок e-pdd.ujp.gov.mk Управата за јавни приходи ги изготви следните Брошури...
 
17.01.2019
Плаќање на данок на личен доход за граѓаните кои остваруваат приходи во странство
Согласно одредбите на Законот за данок на личен доход, секое физичко лице кое е резидент на Република Македонија е обврзник на данокот на доход, за доходот што го остварува во земјата и во странство...
 
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија