Memorandum_mk
Односи со јавност

23.01.2020
БРУТО ПЛАТА 2020 - НАЈНИСКА И НАЈВИСОКА ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ
Просечната плата по работник во Република Македонија, според податоците на Државниот завод за статистика објавени во Јануари 2020 година изнесува 38.319 денари...
 
03.01.2020
Плаќањето на данокот на доходот за 2020 до 2022 година ќе се врши по стапка од 10%
Според Законот за изменување на законот за данокот на личен доход (Службен весник на РСМ бр.275 од 27.12.2019 година) пресметката и плаќањето на данокот на доходот за 2020, 2021 и 2022 година ќе се врши по стапка од 10%, за следните видови на доход...
 
02.01.2020
ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА - РЕГИСТРАЦИЈА И ДЕРЕГИСТРАЦИЈА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДДВ
Се информираат сите даночни обврзници (правни и физички лица) кои во претходната календарска година од вршење на оданочива стопанска дејност оствариле вкупен промет повисок од 2.000.000 денари дека имаат обврска да поднесат Пријава за регистрација за целите на данокот на додадена вредност (образец ДДВ-01) најдоцна до 15 јануари 2020 година...
 
31.12.2019
НОВИ СТАПКИ НА ДАНОКОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД
Со Законот за изменување на законот за данокот на личен доход (Службен весник на РСМ бр.275 од 27.12.2019 година) од 1 јануари 2020 година до 31 декември 2022 година НЕМА да се применуваат стапките по кои во 2019 година, се пресметуваше и плаќаше данокот на доходот за следните видови на доход...
 
31.12.2019
ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА ЗА 2020 ГОДИНА - НОВА ВЕРЗИЈА НА КЛИЕНТСКИ СОФТВЕР “МПИН“
Врз основа на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, стапките по кои се пресметуваат и плаќаат придонесите од задолжително социјално осигурување почнувајќи со исплата на платата за месец Јануари 2020 година, се променети и тоа за следните придонеси...
 
31.12.2019
Исплатувачите на доход да ги реализираат Е-ППД пресметките до 31.12.2019 година
Управата за јавни приходи апелира до сите исплатувачи на доход кои заклучно со 31.12.2019 година не извршиле реализација на налозите во кои освен данокот во себе содржат износ за исплата на нето доход на трансакциска сметка, да го сторат тоа во текот на денешниот ден...
 
31.12.2019
ПОВРАТОТ КАЈ ГРАЃАНИТЕ ВО ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД МОЈДДВ ВО ИЗНОС ОД 3 791 000 ЕУР
Управата за јавни приходи известува дека денеска 31.12.2019 се заокружува второто тримесечје од МојДДВ, мерка која се спроведува според Законот за враќање на дел од ДДВ кај физичките лица...
 
25.12.2019
Над 16.000 земјоделци добија поврат на персонален данок на доход
Управата за јавни приходи ве известува дека досега е реализиран поврат на персонален данок на доход за 16.100 земјоделци во вкупен износ од 76,745,269 денари за приходи остварени од продажба на сопствени земјоделски производи во текот на 2018 година...
 
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија