Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Recnik
Стратешки приоритети и цели

За периодот 2016-2018 година, Управата за јавни приходи планира извршување на четири основни развојни стратешки цели, во рамките на кои дел од мерките и активностите предвидени со претходниот стратешки план се повторуваат заради недостаток на финансиски средства како главна причина за нивна реализација или поради потребата од континуиран развој и надоградба на веќе воведените мерки за кои е предвидено подолгорочно имплементирање. Новите мерки имаат за цел да го зајакнат капацитетот на УЈП, да обезбедат нов квалитет во работењето на даночната администрација и остварувањето на нашата мисија и визија. Стратешки цели се должат на анализа за актуелните состојби во УЈП.

 • Унапредување на административните капацитети
  - Реорганизација на Управата за јавни приходи
  - Систем на управување со промените
 • Секогаш чекор понапред
  - Нов интегриран ИТ систем и техничка-технолошка модернизација
  - Подобрување (редизајнирање) на работните процеси
  - Систем на управување со ризици на даночна усогласеност
 • Организација на учење и знаење
  - Секој вработен на соодветно место
  - Зајакнување на капацитетите на вработените
 • Место во меѓународната заедница
  - Размена на податоци во рамки на Европската унија и со други земји
  - Соработка со меѓународни институции, организации и со даночни администрации
  - Евроинтегративен процес

За да го преземете Стратешкиот план на УЈП, кликнете тука.

 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија