Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Recnik
Отворени повици
Наслов Датум на објава Тип
Листа на должници бр.07/2016 за долгови доспеани до 31.03.2016 и неплатени до 30.06.2016 година 08.07.2016 Листа на должници
Набавка на компјутерска опрема, Систем за чекање, Систем за видео надзор и друга опрема за зајакнување на капацитетот на Управата за јавни приходи – Контакт центар / Повикувачки центар 01.07.2016 Јавна набавка
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јули 2016 30.06.2016 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.11/2016 за продажба на движни и недвижни ствари 23.06.2016 е-Аукции
Листа на должници бр.06/2016 за долгови доспеани до 29.02.2016 и неплатени до 31.05.2016 година 09.06.2016 Листа на должници
Оглас бр.10/2016 за продажба на движни и недвижни ствари 06.06.2016 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јуни 2016 31.05.2016 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.09/2016 за продажба на движни и недвижни ствари 19.05.2016 е-Аукции
Листа на должници бр.05/2016 за долгови доспеани до 31.01.2016 и неплатени до 31.04.2016 година 10.05.2016 Листа на должници
Оглас бр.08/2016 за продажба на движни и недвижни ствари 05.05.2016 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Мај 2016 28.04.2016 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.07/2016 за продажба на движни и недвижни ствари 21.04.2016 е-Аукции
Листа на должници бр.04/2016 за долгови доспеани до 31.12.2015 и неплатени до 31.03.2016 година 08.04.2016 Листа на должници
Оглас бр.06/2016 за продажба на движни и недвижни ствари 07.04.2016 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Април 2016 31.03.2016 Мобилен даночен шалтер
Јавна објава бр.01/2016-3 за трета продажба на движни ствари по пат на електронско јавно наддавање 31.03.2016 Јавна објава
Оглас бр.05/2016 за продажба на движни и недвижни ствари 21.03.2016 е-Аукции
Листа на должници бр.03/2016 за долгови доспеани до 30.11.2015 и неплатени до 29.02.2016 година 10.03.2016 Листа на должници
Оглас бр.04/2016 за продажба на движни и недвижни ствари 04.03.2016 е-Аукции
Јавна објава бр.01/2016-2 за втора продажба на движни ствари по пат на електронско јавно наддавање 04.03.2016 Јавна објава
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Март 2016 26.02.2016 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.03/2016 за продажба на движни и недвижни ствари 19.02.2016 е-Аукции
Јавна објава бр.01/2016 за продажба на движни ствари по пат на електронско јавно наддавање 12.02.2016 Јавна објава
Листа на должници бр.02/2016 за долгови доспеани до 31.10.2015 и неплатени до 31.01.2016 година 10.02.2016 Листа на должници
Оглас бр.02/2016 за продажба на движни и недвижни ствари 04.02.2016 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Февруари 2016 28.01.2016 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.01/2016 за продажба на движни и недвижни ствари 11.01.2016 е-Аукции
Листа на должници бр.01/2016 за долгови доспеани до 30.09.2015 и неплатени до 31.12.2015 година 08.01.2016 Листа на должници
Јавна покана за поднесување на Годишна даночна пријава (образец "ПДД-ГДП"), за утврдување на персоналниот данок на доход за 2015 година 25.12.2015 Јавна покана
Јавна објава бр.03 и Листа за уредно доставени известувања за произнесувања по барања за поведување на прекршочна постапка 24.12.2015 Јавна објава
Страници: 


 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија