Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Recnik
Отворени повици
Наслов Датум на објава Тип
Јавна објава за уредно доставување на Известувања за произнесувања по барања за поведување на прекршочна постапка и Решенија за сторен прекршок за правните лица/трговец поеднинец 26.12.2016 Јавна објава
Јавна покана за поднесување на Годишна даночна пријава (образец "ПДД-ГДП"), за утврдување на персоналниот данок на доход за 2016 година 23.12.2016 Јавна покана
Оглас бр.23/2016 за продажба на движни и недвижни ствари 20.12.2016 е-Аукции
Оглас бр.22/2016 за продажба на недвижни ствари 16.12.2016 е-Аукции
Листа на должници бр.12/2016 за долгови доспеани до 31.08.2016 и неплатени до 30.11.2016 година 13.12.2016 Листа на должници
Оглас бр.21/2016 за продажба на недвижни ствари 12.12.2016 е-Аукции
Оглас бр.20/2016 за продажба на движни и недвижни ствари 05.12.2016 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Декември 2016 01.12.2016 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.19/2016 за продажба на движни и недвижни ствари 18.11.2016 е-Аукции
Листа на должници бр.11/2016 за долгови доспеани до 31.07.2016 и неплатени до 31.10.2016 година 11.11.2016 Листа на должници
Оглас бр.18/2016 за продажба на движни и недвижни ствари 04.11.2016 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Ноември 2016 31.10.2016 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.17/2016 за продажба на движни и недвижни ствари 20.10.2016 е-Аукции
Листа на должници бр.10/2016 за долгови доспеани до 30.06.2016 и неплатени до 30.09.2016 година 12.10.2016 Листа на должници
Оглас бр.16/2016 за продажба на движни и недвижни ствари 06.10.2016 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Октомври 2016 29.09.2016 Мобилен даночен шалтер
Јавна објава за уредно доставување на решенија за сторен прекршок за правните лица/трговец поединец 28.09.2016 Јавна објава
Оглас бр.15/2016 за продажба на движни и недвижни ствари 20.09.2016 е-Аукции
Јавна објава за уредна достава на налози за надворешна контрола по Закон за финансиска дисциплина 15.09.2016 Јавна објава
Јавен повик бр.03 и Листа за уредна достава на решенија за присилна наплата на радиодифузна такса 14.09.2016 Јавна објава
Листа на должници бр.09/2016 за долгови доспеани до 31.05.2016 и неплатени до 31.08.2016 година 09.09.2016 Листа на должници
Јавен повик бр.01 и 02 и Листа за уредна достава на решенија за присилна наплата на радиодифузна такса 02.09.2016 Јавна објава
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Септември 2016 02.09.2016 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.14/2016 за продажба на движни и недвижни ствари 30.08.2016 е-Аукции
Јавна објава за уредно доставување на известувања за произнесувања по барања за поведување на прекршочна постапка за правните лица/трговец поединец 22.08.2016 Јавна објава
Оглас бр.13/2016 за продажба на движни и недвижни ствари 10.08.2016 е-Аукции
Листа на должници бр.08/2016 за долгови доспеани до 30.04.2016 и неплатени до 31.07.2016 година 09.08.2016 Листа на должници
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Август 2016 08.08.2016 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.12/2016 за продажба на движни и недвижни ствари 13.07.2016 е-Аукции
Листа на должници бр.07/2016 за долгови доспеани до 31.03.2016 и неплатени до 30.06.2016 година 08.07.2016 Листа на должници
Страници: 


 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија