Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Recnik
Отворени повици
Наслов Датум на објава Тип
Оглас бр.04/2018 за продажба на движни и недвижни ствари 12.04.2018 е-Аукции
Листа на должници бр.04/2018 за долгови доспеани до 30.12.2017 и неплатени до 31.03.2018 година 10.04.2018 Листа на должници
Интерен оглас бр.01/2018 за унапредување на административни службеници во Управа за јавни приходи 05.04.2018 Интерен оглас
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Април 2018 02.04.2018 Мобилен даночен шалтер
Листа на должници бр.03/2018 за долгови доспеани до 30.11.2017 и неплатени до 28.02.2018 година 09.03.2018 Листа на должници
Оглас бр.03/2018 за продажба на движни и недвижни ствари 08.03.2018 е-Аукции
Јавна објава за уредна достава на налог за контрола на Данок на добивка бр. 2618/01170-1017 од 24.04.2017 година, период на контрола од 01.01.2014 година до 31.12.2015 година 05.03.2018 Јавна објава
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Март 2018 27.02.2018 Мобилен даночен шалтер
Листа на должници бр.02/2018 за долгови доспеани до 31.10.2017 и неплатени до 31.01.2018 година 10.02.2018 Листа на должници
Оглас бр.02/2018 за продажба на движни и недвижни ствари 07.02.2018 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Февруари 2018 31.01.2018 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.01/2018 за продажба на движни и недвижни ствари 12.01.2018 е-Аукции
Листа на должници бр.01/2018 за долгови доспеани до 30.09.2017 и неплатени до 31.12.2017 година 10.01.2018 Листа на должници
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јануари 2018 28.12.2017 Мобилен даночен шалтер
Јавна покана за поднесување на Годишна даночна пријава (образец "ПДД-ГДП"), за утврдување на персоналниот данок на доход за 2017 година 27.12.2017 Јавна покана
Оглас бр.20/2017 за продажба на движни и недвижни ствари 07.12.2017 е-Аукции
Листа на должници бр.12/2017 за долгови доспеани до 31.08.2017 и неплатени до 30.11.2017 година 07.12.2017 Листа на должници
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Декември 2017 30.11.2017 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.19/2017 за продажба на движни и недвижни ствари 21.11.2017 е-Аукции
Листа на должници бр.11/2017 за долгови доспеани до 31.07.2017 и неплатени до 31.10.2017 година 10.11.2017 Листа на должници
Оглас бр.18/2017 за продажба на движни и недвижни ствари 03.11.2017 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Ноември 2017 31.10.2017 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.17/2017 за продажба на движни и недвижни ствари 19.10.2017 е-Аукции
Листа на должници бр.10/2017 за долгови доспеани до 30.06.2017 и неплатени до 30.09.2017 година (Исправка бр.1) 10.10.2017 Листа на должници
Оглас бр.16/2017 за продажба на движни и недвижни ствари 04.10.2017 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Октомври 2017 29.09.2017 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.15/2017 за продажба на движни и недвижни ствари 19.09.2017 е-Аукции
Листа на должници бр.9/2017 за долгови доспеани до 31.05.2017 и неплатени до 31.08.2017 година 07.09.2017 Листа на должници
Оглас бр.14/2017 за продажба на движни и недвижни ствари 01.09.2017 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Септември 2017 31.08.2017 Мобилен даночен шалтер
Страници: 


 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија