Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Recnik
Преглед на отворен повик

Јавна објава бр.01/2016-2 за втора продажба на движни ствари по пат на електронско јавно наддавање
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 04.03.2016 

Врз основа на член 22, 23, 24, 46, 47, 48 и 49 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на РМ”, бр.78/15...153/15) и Одлуката на Владата на РМ бр.42-12967/1 од 29 декември 2015 година, Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари сопственост на РМ, корисник Министерство за финансии - Управа за јавни приходи - Регионална дирекција Тетово ја дава следната јавна објава...

Pdf_16   Јавна објава бр.01/2016-2 за втора продажба на движни ствари по пат на електронско јавно наддавање  (119 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија