Memorandum_mk
Односи со јавност


Комуникацијата со медиумите се одвива преку Оддел за односи со јавност и комуникација, односно Портпаролот на УЈП.
Комуникацијата со локалните медиуми и информирањето на јавноста на подрачјето на Регионална дирекција на УЈП ја координира Регионален портпарол.
За начинот на остварување на комуникација со средствата за јавно информирање, главните начела на комуникацијата, политиката на информирање... на Управата за јавни приходи, преземете го „Упатството за односи со јавноста и комуникација со медиумите“.

 

Година Месец Тип на соопштение  

26.01.2008
Поднесување на Годишен извештај на исплатувачот на приходи за 2007 (образец ПДД-ГИ)
“Образецот ПДД - ГИ” со податоци за исплатите извршени во периодот од 1 јануари до 31 декември 2007 година, исплатувачот е должен да го поднесе најдоцна до 15 февруари 2008 година до надлежната Регионална дирекција на Управата за јавни приходи, според неговото седиште.
 
20.01.2008
Мобилните екипи на УЈП затворија 68 објекти
На 19.01.2008/сабота/, Управата за јавни приходи спроведе засилени инспекциски контроли во делот на фискализацијата и примена Законот за игрите на среќа на подрачјето на Гостивар, Маврово и Маврови Анови, Крушево, Кавадарци и Неготино.
 
28.12.2007
Посебни даночни постапки за испитување на имот и имотна состојба на физички лица
Во врска со посебните даночни постапки кои изминатиот период предизвикаа посебен интерес, Управата за јавни приходи ja информира jaвноста дека досега се завршени 17 постапки за испитување на имотот и имотната состојба на физички лица, а за кои Управата имаше претходни сознанија дека тој имот лицата го стекнале од неоданочени приходи.
 
19.12.2007
За готовински плаќања -Задолжително издавање на фискални сметки
Во текот на месец ноември Управата за јавни приходи Регионална дирекција Скопје, по пријави од граѓани на телефонскиот број 198, изврши 61 контрола во делот на фискализацијата и почитувањето на Законот за регистрирање на готовинските плаќања.
 
19.12.2007
Доследна примена на Законот за регистрирање на готовинските плаќања
Управата за јавни приходи ги повикува даночните обврзници доследно да ги применуваат и исполнуваат обврските кои произлегуваат од Законот за регистрирање на готовинските плаќања.
 
Страници: 


 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија