Управата за јавни приходи ги поканува претставниците на медиумите на брифинг на тема „Од 1 мај 2018 – Задолжително закажи средба за користење на услугите на УЈП – Регионална дирекција Скопје“ на кој ќе биде презентиран системот и електронските даночни услуги за закажување на средби на УЈП кој задолжително ќе се применуваат во Регионалната дирекција Скопје од 1-ви Мај 2018 година...