Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Recnik
Организациска структура

Управата за јавни приходи е орган на државната управа во состав на Министерството за финансии со својство на правно лице. Со состојба на 31.12.2023 година, бројот на вработените лица во УЈП изнесува 997.

Од 12 февруари 2024 година, овозможено со измените актите за внатрешна организација и за систематизација на работните места во УЈП, работите од делокругот на Управата за јавни приходи се вршат преку:

  • Генерална дирекција Скопје;
  • Дирекција за големи даночни обврзници;
  • Регионални дирекции (6) - лоцирани во Скопје, Битола, Прилеп, Тетово, Штип и Струмица;
  • Даночни одделенија (24) - лоцирани во Охрид, Струга, Ресен, Демир Хисар, Кавадарци, Велес, Неготино, Македонски Брод, Крушево, Гостивар, Кичево, Дебар, Куманово, Крива Паланка, Кочани, Виница, Свети Николе, Кратово, Делчево, Пробиштип, Берово, Гевгелија, Радовиш и Валандово;
  • Мобилни даночни шалтери кои ги опслужуваат останатите општини каде не постои финансиско оправдување за нивно постојано лоцирање.

 

I. ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА СКОПЈЕ

 (преземи го органограмот)
 

II. ДИРЕКЦИЈА ЗА ГОЛЕМИ ДАНОЧНИ ОБВРЗНИЦИ / РЕГИОНАЛНИ ДИРЕКЦИИ

 
(преземи го органограмот)

III. РЕГИОНАЛНИ ДИРЕКЦИИ

(преземи го органограмот)

IV. ДАНОЧНИ ОДДЕЛЕНИЈA

(преземи го органограмот)

За повеќе информации преземете ги актите за внатрешна организација и за систематизација на работните места во УЈП:

 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија