Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
Recnik
Организациска структура

Управата за јавни приходи е орган на државната управа во состав на Министерството за финансии со својство на правно лице.

Заклучно со 31.12.2014 година, бројот на вработените лица во УЈП изнесува 1.279 лица.

Управата за јавни приходи организациски е поделена така што работите и задачите ги извршува преку:

1) Генерална дирекција Скопје
2) Дирекција за големи даночни обврзници
3) Регионални дирекции (5) - лоцирани во Скопје, Битола, Штип, Тетово и Кавадарци
    - Даночни одделенија (8) - лоцирани во Охрид, Прилеп, Куманово, Струмица, Гостивар, Кичево, Велес и Гевгелија
    - Даночни шалтери (72) - од кои 39 лоцирани во ист број на општини и 3 Мобилни даночни шалтери кои ги опслужуваат останатите 33 општинa каде не постои финансиско оправдување за нивно постојано лоцирање.
 

I. ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА СКОПЈЕ

 (преземи го органограмот)

 

II. РЕГИОНАЛНИ ДИРЕКЦИИ (ДАНОЧНИ ОДДЕЛЕНИЈА/ШАЛТЕРИ) НА УЈП

(преземи го органограмот)

 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија