Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Recnik
Преглед на отворен повик

Исправка на оглас бр.01/2011 за продажба на движни и недвижни ствари
Тип на отворен повик: е-Аукции Датум на објава: 16.05.2011 

Управа за јавни приходи - Регионална дирекција Кавадарци врши
 

ИСПРАВКА
на оглас бр.01/2011 за продажба на движни и недвижни ствари

 

Во огласот бр.01/2011 за продажба на движни и недвижни ствари објавен во весникот “Дневник“ на 14.05.2011 година, се иземаат од продажба стварите наведени под реден број 21 за втора усна јавна аукција на недвижен имот на КП 91/1, ИЛ 76 за КО Моин, 19235 м2 од страна на Управа за јавни приходи – Регионална дирекција Кавадарци, бр.22-3051/2.

 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија