Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Recnik
Преглед на отворен повик

Исправка на Оглас бр.06/2018 за продажба на движни и недвижни ствари
Тип на отворен повик: е-Аукции Датум на објава: 20.06.2018 

Врз основа на член 151 од Законот за даночна постапка („Службен весник на РМ”, бр.13/06...35/18) и Заклучок за запирање на постапка за присилна наплата бр.2619-12/11-1/2 од 07.06.2018 година, Управата за јавни приходи објавуваа

ИСПРАВКА
на Оглас бр.06/2018 за продажба на движни и недвижни ствари

Во Огласот бр.06/2018 за продажба на движни и недвижни ствари објавен на ден 08.06.2018 година (петок) во дневниот весник “Слободен печат“, се врши исправка во табелата под реден бр.3 со тоа што се брише Плодно земјиште, ниви место 4975 м2, К.П. 3743, И.Л. 6399, МВ Д.Шилево, КО Варош, со проценета почетна вредност 373.125,00 денари, поради донесен Заклучок за запирање на постапка за присилна наплата бр.2619-12/11-1/2 од 07.06.2018 година со кој присилната наплата од стварта е запрена.
Во останатиот дел, Огласот бр.06/2018 останува непроменет.

 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија