Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Recnik
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредно доставување на Известување по барање за поведување на прекршочна постапка за правно лице
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 08.05.2018 

Година: 2018
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Известување по барање за поведување на прекршочна постапка
Датум на издавање: 08.05.2018 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр.28-8355/1 од 02.05.2018 година

Врз основа на член 88 став 10 од Законот за прекршоци („Службен весник на РМ”, бр.124/15), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Скопје, Комисија за прекршоци објавува

ЈАВНА ОБЈАВА
за уредно доставување на Известување по барање за поведување на прекршочна постапка за правно лице

Се повикува правното лице во рок од осум дена да го подигне Известувањето за произнесување по електронски пат со испраќање на е-пошта: Tatjana.Ristovska@ujp.gov.mk

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на следното „Известување за произнесување по барање за поведување на прекршочна постапка“ за правното лице:  

Ред.
бр.
Назив / Име на субјект Последна адреса на субјектот Број на
известување
Датум на
известување
Адреса Град
 1 Медиас Дооел ул. Христо Смирененски бр.17 Скопје 28-194/03/18-5 26.03.2018
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија