Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Recnik
Преглед на отворен повик

Јавна објава за достава на даночно управни акти
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 16.03.2017 

Година: 2017
Број: 01 и 02
Тип: Јавна објава
Наслов:Јавна објава за достава на даночно управни акти
Датум на издавање: 16 и 17 март 2017 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр.2617/1 од 14.03.2017 година

Врз основа на член 44, став 8 од Законот за даночна постапка („Службен весник на РМ”, бр.13/2006...23/2016), и член 84 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на РМ” бр.124/2015), се објавува

ЈАВНА ОБЈАВА
за достава на даночно управни акти

Согласно член 84 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на РМ” бр.124/2015), се повикуваат правните лица за кои е донесен даночен управен акт од Управата за јавни приходи - Регионална дирекција Скопе во објавената листа, да се јават и подигнат истите во службените простории на ул.11 Октомври бр.27 Скопје, секој работен ден од 08:30 до 16:00 часот, во рок од осум дена од објавувањето и тоа:

Ред.
бр.

Број на
даночен
управен акт

Датум Назив на
даночен
обврзник
ЕДБ Седиште
на даночен обврзник
Одговорно лице Адреса на одговорно лице
1 26-109-1/01160-10
и 15-111/119119
27.06.2016 ЕНО-МАК ДООЕЛ ЕКС ИМП
Скопје
4030001420942 ул.Тоне Томшиќ бр.6А
Кисела Вода
Петар Трајко

ул.Франце Прешерн
бр.171

2 26-109-1/01160-10
и 15-111/119120
27.06.2016 ЕНО-МАК ДООЕЛ ЕКС ИМП
Скопје
4030001420942 ул.Тоне Томшиќ бр.6А
Кисела Вода
Петар Трајко ул.Франце Прешерн
бр.171
3 26-109-1/01160-11565 11.07.2016  ТАЕЛА ДООЕЛ Скопје 4030007627247 ул.11-ти Октомври бр.23-а Дарко Васе Тодоровски ул.1 бр.37
Долно Лисиче
4 26-109-1/01160-11659 26.07.2016 СОРАВИА РИСОРТ ДОО Скопје 4030007639881 ул.Филип Втори Македонски 3 Соравиа Петар
Рот
ул.Вехлистрассе 533А 31 Австрија
5 26-109-2/01160-11540 07.07.2016 ВИГОАЛ ДОО Скопје 4080015550048 ул.Аминта Трети бр.54/1 Јорданоска Елена ул.Пелинце
бр.11
6 26-109-2/01160-11538 07.07.2016 ИГМАРДЕН ДООЕЛ Скопје 4043012512576 ул.Жан Жорес бр.6/3 Ѓуровски Игор ул.Вера Радосављевиќ 6 бр.1
7 26-109-1/01160-11811 11.08.2016 БОЦЕ -А КОМ ДООЕЛ Скопје 4030004517629 ул.Сава Ковачевиќ бр.23/9 Алексовски Бобан ул.Сава Ковачевиќ бр.23/9
8 26-109-1/01160-11299 03.06.2016 ФИБЕРТЕК ДООЕЛ Скопје 4080013535610 ул.Народен Фронт бр.35/15 Орхан
Дост
Истанбул Турција
9 26-109-1/01160-12045 13.09.2016 БЕСТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
ДООЕЛ
Скопје
4082009501852 ул.Цветан Димов бр.96/1-13 Мехмед Карабаки ул.115 бр.24
Истанбул Турција
10 26-109-2/01160-11667 25.07.2016 КОФИ ФЕМИЛИ
ДООЕЛ
Скопје
4043015518184 ул.1 бр.96 с.Јурумлари Борис Сидовски Бул.Видое Смилевски
Бато бр.17/1-9
11 26-109-2/01160-11556 11.07.2016 КАП-КОРПОРАЦИЈА
ДООЕЛ
Скопје
4085011500536 ул.Партизански Одреди ДТЦ Алумина 70/85 Ибрхим Сулејмани ул.Абдула Прешева бр.472 Гнилање
12 26-109-2/01160-11002 04.05.2016 АС КОМЕРЦ
АЦА ДООЕЛ
Скопје
4030993103528 ул.Петар Манџуков бр.168 Аца Петковски ул.Скоевска бр.1/1-6
13 25-109-2/01160-13431 11.11.2015 ГЛОБАЛ КАСА
ДОО Скопје
4082013512362 Бул.Гоце Делчев
бр.11/1 лок.2
Татјана Трајковска Бул.Видое Смилевски
Бато бр.50-29
14 26-109-2/01160-11314 06.06.2016 ГЛОБАЛ КАСА
ДОО Скопје
4082013512362 Бул.Гоце Делчев
бр.11/1 лок.2
Татјана Трајковска Бул.Видое Смилевски
Бато бр.50-29
15 26-109-2/01160-12648 09.11.2016

ВИНТЕР ГРИН
КАФЕ ДООЕЛ
Скопје

403099936817 Бул.АСНОМ бр.16 Стефан Костиќ Брезовица, Р.Србија
16 26-109-2/01160-11235 31.05.2016 Гостилница ИЗИ ДИЗИ – ФУД ДООЕЛ Скопје 4044015510376 ул.4-ти Јули бр.47/1 А2-1 Даниел Цветковски ул.52 бр.4 с.Волково
17 26-109-2/01160-11083 12.05.2016 ЈП ГРУП
ДООЕЛ Скопје
4038015509440 ул.5-88 Рајне Мирчевска ул.Марксова бр.71 Прилеп
18 26-109-2/01160-11738 04.08.2016 СЛАДОЛЕД МАЈСТОР СММ ДООЕЛ Скопје 4043010504649 ул.15-ти Корпус бр.2 Верољуб Шобиќ ул.Фрушкогорска бр.4 Белград
19 26-109-2/01160-12141 21.09.2016 НИТА ЛИНК
ДООЕЛ Скопје
4075013502654 ул.4 бр.8
Сарај
Африм Исени ул.4 бр.8
Сарај, Скопје
20 26-109-2/01160-12327 04.10.2016 КОМПРАД
ДАВУНА ДОО Скопје
4030003469060 ул.Владимир Мајаковски бр.26 Скопје Владо Радевскио ул.Владимир Мајаковски
бр.26 Скопје

Управата за јавни приходи - Регионална дирекција Скопје ќе изврши и еднократна објава во „Службен весник на РМ“.
Доколку наведените лица не се јават и не извршат прием на даночно управните акти во рок од десет дена по објавата ќе се смета дека е извршена уредна достава на даночно управните акти.
Сите евентуално негативни последици кои би можеле да настанат ќе ги сноси самата странка.

 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија