Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Recnik
Преглед на отворен повик

Јавен повик бр.03 и Листа за уредно доставени решенија за присилна наплата на радиодифузна такса
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 17.12.2015 

Врз основа на член 86 и член 87 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на РМ” бр.38/05...51/11), на 9 и 10 декември 2015 година во дневниот печат „Дневник“, Управата за јавни приходи објави „Јавен повик за уредна достава на решенија за присилна наплата на радиодифузна такса“ бр.01 и 02, со кои се повикаа обврзниците на радиодифузна такса наведени во Листите за уредна достава на решенија за присилна наплата на радиодифузна такса (УЈП бр.25-114-080/34020/2 од 07.12.2015 година и бр.25-114-080/34020/3 од 09.12.2015 година) објавени на веб страницата http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici најдоцна до 16 декември 2015 година да ги подигнат Решенијата за присилна наплата на радиодифузна такса, односно доколку обврзникот има извршено уплати на радиодифузна такса во периодот од опомената до изготвување на Решението за присилна наплата, да приложи докази при приемот на Решението, како би можел даночниот орган да ги земе во предвид и да спроведе правилна постапка на присилна наплата.
Со оваа објава во „Службен весник на Република Македонија“ се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на уредна достава на Решенијата за присилна наплата на радиодифузна такса до обврзниците на радиодифузна такса наведени во прилог „Листата за уредно доставени решенија за присилна наплата на радиодифузна такса“ (УЈП бр.25-114-080/34020/4 од 17.12.2015 година) објавена на веб страницата http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici

Document   бр.25-114-080/34020/4_Листа за уредно доставени решенија за присилна наплата на радиодифузна такса_17.12.2015 годин  (8 MB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија