Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Recnik
Преглед на отворен повик

Исправка на Оглас бр.10/2015 за продажба на движни и недвижни ствари
Тип на отворен повик: е-Аукции Датум на објава: 25.06.2015 

Врз основа на член 151 од Законот за даночна постапка („Службен весник на РМ”, бр.13/06...97/15) и Заклучок за запирање на постапка за присилна наплата бр.24-1842/1288/2 од 24.06.2015 година, Управата за јавни приходи објавува

ИСПРАВКА
на Оглас бр.10/2015 за продажба на движни и недвижни ствари

Во Огласот бр.10/2015 за продажба на движни и недвижни ствари објавен на ден 23.06.2015 година (вторник) во дневниот весник “Дневник“, се врши исправка во табелата под реден број 21 со тоа што се брише ТМВ МАN 26.284 6x4 со регистарски број КУ-092-ДЕ 2001 година поради донесен Заклучок за запирање на постапка за присилна наплата бр.24-1842/1288/2 од 24.06.2015 година со кој присилната наплата од стварта е запрена.
Во останатиот дел, Огласот бр.10/2015 останува непроменет.

 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија