Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Recnik
Преглед на отворен повик

Јавен повик бр.03 и Листа за уредно доставени опомени за плаќање на неплатен долг за радиoдифузна такса
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 23.03.2015 

Врз основа на член 86 и член 87 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на РМ” бр.38/05...51/11), на 13 и 14 март 2015 година во дневниот печат „Дневник“, Управата за јавни приходи објави „Јавен повик за уредна достава на опомена за плаќање на неплатен долг за радиoдифузна такса бр.01 и 02“ со кои се повикаа обврзниците на радиодифузна такса наведени во „Листата за уредна достава на опомена за плаќање на неплатен долг за радиoдифузна такса“ (УЈП бр.10-1945/2 од 12.03.2015 година) објавена на веб страницата http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici во рок од 8 (осум) дена да ја подигнат Опомената која Управата за јавни приходи не била во можност да ја достави на нивната последна пријавена адреса во Регистарот на обврзници на радиодифузна такса кој го води ЈП Македонска радиотелевизија.
Со објавувањето на Јавниот повик за уредна достава на опомена за плаќање на неплатен долг за радиoдифузна такса бр.03 во „Службен весник на Република Македонија“ (бр.46/2015 од 23.03.2015 година) се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на Опомените до обврзниците на радиодифузна такса наведени во прилог „Листата за уредно доставени опомени за плаќање на неплатен долг за радиoдифузна такса“ (УЈП бр.10-1945/3 од 20.03.2015 година).

Document   Листа за уредно доставени опомени за плаќање на неплатен долг за радиoдифузна такса бр.10-1945/3 од 20.03.2015 година  (9 MB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија