Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Recnik
Преглед на отворен повик

Јавен повик бр.01 и 02 и Листа за уредна достава на опомена за плаќање на неплатен долг за радиoдифузна такса
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 12.03.2015 

Врз основа на член 86 и член 87 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на РМ” бр.38/05...51/11), Управата за јавни приходи ги повикува обврзниците на радиодифузна такса наведени во листата (види прилог) во рок од осум (8) дена од денот на објавувањето на овој Јавен повик во дневниот печат „Дневник“ (13 и 14 март 2015 година) да дојдат во просториите на надлежната Регионална дирекција на УЈП, секој работен ден од 08:30 до 18:00 часот, за да им се достави Опомената која УЈП не била во можност да ја достави на последната пријавена адреса во Регистарот на обврзници на радиодифузна такса кој го води ЈП Македонска радиотелевизија.
„Листата за уредна достава на опомена за плаќање на неплатен долг за радиoдифузна такса УЈП бр.10-1945/2 од 12.03.2015 година“ (види прилог) содржи податоци за: 1) Име и презиме на обврзник на радиодифузна такса, 2) Последна адреса на обврзник на радиодифузна такса, 3) Регионална дирекција на УЈП, 4) Број на опомена, 5) Датум на опомена.
Доколку лицето – обврзник на радиодифузна такса наведено во „Листата за уредна достава на опомена за плаќање на неплатен долг за радиoдифузна такса УЈП бр.10-1945/2 од 12.03.2015 година“ не се јави и не изврши прием на Опомената во наведениот рок, УЈП ќе изврши и еднократна објава во „Службен весник на РМ“.
По објавата во „Службен весник на РМ“ ќе се смета дека е извршена уредна достава на Опомената и негативните последици кои евентуално ќе настапат ќе ги сноси обврзникот за радиодифузна такса.

Document   ЛИСТА ЗА УРЕДНА ДОСТАВА НА ОПОМЕНА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА НЕПЛАТЕН ДОЛГ ЗА РДТ бр.10-1945/2 од 12.03.2015 година  (9 MB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија