Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Recnik
Преглед на отворен повик

Исправка на Јавен оглас бр.03/2014 за вработување во Управа за јавни приходи
Тип на отворен повик: Вработување Датум на објава: 05.01.2015 

Врз основа на член 25 од Законот за Управата за јавни приходи („Службен весник на РМ”, бр.81/08...39/12), член 22 и 23 од Законот за работните односи („Службен весник на РМ”, бр.62/05...113/14), член 17 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2014 година („Службен весник на РМ”, бр.180/13), Одлуката бр.07-9420/1 од 24.12.2014 година, Одлуката бр.07-9419/1 од 24.12.2014 година и Одлуката бр.07-9585/1 од 30.12.2014 година, Управата за јавни приходи објавува
 

ИСПРАВКА
на Јавен оглас бр.03/2014
за вработување во Управа за јавни приходи

 

Во Јавниот оглас за вработување во Управата за јавни приходи бр.03/2014 година објавен на ден 31.12.2014 година (среда) во дневните весници “Дневник“ и “Коха“, се врши исправка кај огласените работни места под реден број 13 и 14, во називите на работните места, така што кај работното место под реден број 13 зборовите: „Помлад даночен агент“ се заменуваат со зборовите: „Помлад асистент“, а кај работното место под реден број 14 зборовите: „Помлад асистент“ се заменуваат со зборовите: „Помлад даночен агент“ и зборовите: “од најмалку 3 години“ се бришат.

Во останатиот дел Јавниот оглас бр.03/2014 останува непроменет.

Рокот за доставување на пријавите изнесува (5) пет работни дена, сметано од денот на објавувањето на исправката (не сметајќи го денот на самото објавување).

 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија