Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Recnik
Преглед на отворен повик

Возен ред на мобилни даночни шалтери / Април 2013
Тип на отворен повик: Мобилен даночен шалтер Датум на објава: 27.03.2013 

Користете ги даночните услуги на „Мобилните даночни шалтери“. Со трите специјално опремени комбиња, даночниците секој месец ги посетуваат населените места каде Управата нема постојани даночни канцеларии, како и локации кои дополнително можат да се утврдат во соработка со општините и потребите на локалното населиние и бизниси.
Граѓаните и фирмите, без да го напуштат своето место на живеење/седиште, можат да ги добијат сите даночни услуги и информации преку мобилните шалтери, да ги достават сите видови на даночни пријави, барања и сл., како и да ги подигнат сите документи што ги издава Управата за јавни приходи.

 

ВОЗЕН РЕД / АПРИЛ 2013
Број на МДШ Општина/Место Датум Период (од-до) Локација
02 Oбршани 1 април од 10.00 до 15.00 часот во центарот на селото
02 Ропотово 2 април од 10.00 до 12.00 часот во центарот на селото
02 Дебреште 2 април од 12.30 до 14.30 часот во центарот на селото
03 Зрновци 2 април од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Кривогаштани 3 април од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Долнени 4 април од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Лозово 4 април од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
01 Аеродром 5 април од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Житоше 5 април од 10.00 до 12.30 часот во центарот на селото
02 Лажани 5 април од 13.00 до 15.00 часот во центарот на селото
02 Oбршани 8 април од 10.00 до 15.00 часот во центарот на селото
03 Карбинци 8 април од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Ропотово 9 април од 10.00 до 12.00 часот во центарот на селото
02 Дебреште 9 април од 12.30 до 14.30 часот во центарот на селото
02 Кривогаштани 10 април од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Чашка 10 април од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Долнени 11 април од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Лозово 11 април од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
01 Бутел 12 април од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Житоше 12 април од 10.00 до 12.30 часот во центарот на селото
02 Лажани 12 април од 13.00 до 15.00 часот во центарот на селото
02 Пласница 16 април од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
02 Теарце 17 април од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Конче 17 април од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Зајас 18 април од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Лозово 18 април од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
01 Зелениково 19 април од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Центар Жупа 19 април од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Другово 22 април од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Пласница 23 април од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
02 Теарце 24 април од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Јегуновце 25 април од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Лозово 25 април од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
01 Ѓорче Петров 26 април од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Желино 26 април од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Старо Нагоричане 26 април од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
02 Пласница 29 април од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Зрновци 29 април од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Вранешница 30 април од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда

За возниот ред на Мобилните даночни шалтери, можете да се информирате и преку Инфо центарот 0800 33 000.

 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија