Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Recnik
Преглед на отворен повик

Исправка на Оглас бр.4/2013 за продажба на движни и недвижни ствари
Тип на отворен повик: Исправка на оглас Датум на објава: 13.03.2013 

Врз основа на Заклучок за прекинување на постапка за продажба во дел бр.24-74/123/23 од 11.03.2013 година донесен од страна на Управа за јавни приходи - Регионална дирекција Скопје, Управата за јавни приходи врши
 

ИСПРАВКА
на оглас бр.04/2013 за продажба на движни и недвижни ствари

  

Во Огласот бр.04/2013 за продажба на движни и недвижни ствари објавен во дневниот весник “Дневник” на 06.03.2013 година, се изземаат од продажба дел од стварите наведени под реден број 18 објавени за слободна комерцијална продажба со Заклучок бр.24-123/23 на УЈП Регионална дирекција Скопје:

  • Печка со 2 рерни, количина 1;
  • Шпорет електричен, количина 1;
  • Фрижидер вертикален, количина 1;
  • Фрижидер, количина 1; 
  • Фрижидер за длабоко, количина 2.
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија