Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Recnik
Програми на Европската Унија

FISCALIS

Fiscalis претставува ЕУ програма во рамките на Генералниот директорат за даноци и царина (DG TAXUD) под раководство на Европската комисија, чија oсновна цел е да се подобри соодветното функционирање на даночните системи во внатрешниот пазар преку зголемување на соработката помеѓу земјите учеснички, нивните администрации и службеници во полето на даноци. Освен даночните администрации на Земјите членки на Европската унија, програмата е отворена и за даночните администрации на земјите со кандидатски статус.

Управата за јавни приходи беше корисник на програмата „Fiscalis 2013“ во периодот 2009-2013 година, а во периодот 2014-2020 година е корисник на програмата „Fiscalis 2020“.

Fiscalis 2020 овозможува финансиска поддршка на следните активности:

 • Заеднички активности (семинари, работилници, работни посети, студии);
 • Градење на Европските Информациони Системи;
 • Активности за заеднички обуки за поддршка на потребните професионални вештини и знаења во врска со оданочувањето.

Учество во активности и настани (работилници, семинари, проектни групи, работни посети) организирани во рамки на Програмата на ЕУ - Фискалис 2020:

 • 2014 година – 25 вработени од Управата за јавни приходи учествуваа на 14 настани.
 • 2015 година – 23 вработени од Управата за јавни приходи учествуваа на 10 настани.
 • 2016 година – 12 вработени од Управата за јавни приходи учествуваа на 8 настани.
 • 2017 година – 37 вработени од Управата за јавни приходи учествуваа на 20 настани; 4 вработени од Царинската управа учествуваа на работна посета организирана во рамки на програмата Фискалис 2020.
 • 2018 година – 36 вработени од Управата за јавни приходи учествуваа на 25 настани

TAIEX

TAIEX е ЕУ инструмент за техничка помош и размена на информации, управуван од страна на Генералниот директорат за проширување, кој им помага на земјите кориснички да се запознаат, да го применуваат и спроведуваат правото на ЕУ, како и следење на нивниот напредок, со што би се овозможило приближување до ЕУ преку споделување на искуства и знаења од страна на Земјите членки.

TAIEX овозможува техничка и финансиска помош на следните активности:

 • Работилници
 • Експертски мисии
 • Студиски посети

Управата за јавни приходи активно ја користи техничката поддршка што ја дава TAIEX во полето на даноци, преку низа на работилници, експертски мисии и студиски посети.

 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија