Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Recnik
14.06.2007
Уверенија за платен данок

За даночни информации кои се однесуваат на платен данок, Управата за јавни приходи ги издава следните уверенија, потврди и други документи:

  • Уверение за платени даноци (персонален данок на доход, данок на додадена вредност, данок на добивка) на правни и физички лица;
  • Потврда за приходи за потребите на социјално загрозени лица;
  • Уверенија за остварени, пријавени приходи на физичките лица - граѓани, по основ на персонален данок на доход;
  • Потврда за состојба на платените даноци за обврзници кај кои се отвора стечајна постапка;
  • Потврда за платен задржан данок на приход платен на странски правни лица;
  • Потврда за резидентност;
  • и други

Уверенијата, потврдите и другите документи за платени даноци, Управата ги издава врз основа на поднесено писмено Барање до Регионалната Дирекција или Даночно Одделение на која припаѓа даночниот обврзник.

Барањата за издавање на уверенија и потврди за платени даноци, како и самите Уверенија и Потврди потребно е да се таксираат со 50,00 денари административна такса, освен Уверенијата и Потврдите за кои не е предвидено да се плаќа такса (член 18, Закон за административни такси).
 

 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија