Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Recnik
Обуки - пријавување и оданочување на приходи од продажба на сопствени земјоделски производи
Среда, 10.01.2018 - Вторник, 30.01.2018, Дебар, Враништа, Стругово, Кочани, Лозово, с.Банско, Гевгелија, Центар Жупа, Скопје, с.Пчиња, Свети Николе, Корошишта, Кратово, Просениково, Обршани, Могила, Градско, Мороишта, Босилово, Ратево, Чашка, Крива Паланка, Василево, Гостивар,

Период: Од 10 јануари до 30 јануари 2018 година

Локација: Дебар, Враништа, Стругово, Кочани, Лозово, с.Банско, Гевгелија, Центар Жупа, Скопје, с.Пчиња, Свети Николе, Корошишта, Кратово, Просениково, Обршани, Могила, Градско, Мороишта, Босилово, Ратево, Чашка, Крива Паланка, Василево, Гостивар, Росоман, Пехчево, Делогожди, Робово, Демир Хисар, Куманово, Новаци, Радовиш, Крушево, Кичево, Македонски Брод, Ранковце, Кавадарци, Виница, Старо Нагоричане, Тетово, Ложани, Пробиштип, Ново Село, Царев Двор, Кукуречани, Охрид, с. Липково, Боговиње, Берово, Неготино, Прилеп, Велес, Муртино, Езерени, Желино, Кривогаштани, Штип, Теарце, Лопатица, Канатларци, Делчево, Јегуновце и Заграчани.

Организатор: Управа за јавни приходи - Даночна академија

Учество на обуката: Со регистрација, односно најава на наведеното контакт лице, најдоцна два (2) дена пред почетокот на обуката. Обуките се без финансиски надоместок.

Целна група: Граѓани - физички лица

Ниво: Општо

Опис на обуката: Еднодневна обука за пријавување, оданочување на приходи остварени од издавање под закуп и подзакуп на движен и недвижен имот и даночните поволности.

 

 
е-пошта: danochna.akademija@ujp.gov.mk
ОБУКА ЗА УСПЕХ!

 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија