Memorandum_mk
Интервјуа
Година Медиум  

26.07.2018
Редовно се спроведува поврат на ДДВ во законски рок
ИНТЕРВЈУ СО САЊА ЛУКАРЕВСКА, ДИРЕКТОРКА НА УЈП: Управата за јавни приходи (УЈП) во изминатиот период реализира заначајни активности за подобрување на деловниот амбиент во земјата...
 
01.06.2018
Екс функционери на УЈП под лупа за незаконско работење и шурување со фирми
ИНТЕРВЈУ: САЊА ЛУКАРЕВСКА, ДИРЕКТОРКА НА УЈП - Имаме докази, поврзани сме со институциите, покренати се повеќе нови постапки за незаконско работење на наши вработени, претходни раководители, како и за даночни обврзници кои биле бенефицирани по различни основи. Наскоро ќе излеземе со информација...
 
09.03.2018
УЈП нема да биде казнена експедиција, во Македонија данокот се плаќа доброволно!
ИНТЕРВЈУ СО САЊА ЛУКАРЕВСКА, ДИРЕКТОРКА НА УЈП: Заложба на Министерството за финансии и УЈП е воспоставувањето на динамика на навремен поврат на ДДВ, што секако влијае и на вкупната наплата на овој данок. Само во јануари, на даночните обврзници по основ на ДДВ вратени се 1,9 милијарди денари, што е за 665 милиони повеќе во споредба со истиот период во 2017 година или за 1 милијарда денари повеќе во однос на 2016 година. УЈП навремено ги администрира барањата за повратот на ДДВ и ги доставува на извршување до Министерството. Секако има случаи каде тоа не можеме да го правиме веднаш и потребни се дополнителни проверки и контроли, затоа што ДДВ-то е доста ризично. Најчест механизам користен од страна на даночните обврзници за “испумпување“ на средства од Буџетот е токму преку барање на нереален поврат...
 
Страници: 


 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија