Memorandum_mk
За Управата за јавни приходи

Адреса
Управа за јавни приходи / Генерална дирекција Скопје
бул.Кузман Јосифовски-Питу бр.1, 1000 Скопје
тел. 02/3299 500; факс 02/3281 010
Инфо центар 0800 33 000 и 02/3253 200
е-пошта: info@ujp.gov.mk

Директор: /

Вршител на должност заменик директор: Мевљудин Синани

Број на вработени (2023): 997

Број на даночни обврзници (2023)

  • Правни лица - 120.701
  • Вршители на дејност - 217.837
  • ДДВ обврзници - 40.942
  • Граѓани - 802.235 (кои поднеле доброволно и службено утврдена Годишна даночна пријава)

Приходи од даноци (2022): 104.391.679.439 МКД

Приходи од придонеси (2022): 93.620.590.942 МКД

Профил на Управа за јавни приходи

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија