Memorandum_mk
За Управата за јавни приходи

Адреса
Управа за јавни приходи / Генерална дирекција Скопје
бул.Кузман Јосифовски-Питу бр.1, 1000 Скопје
тел. 02/33299 500
факс 02/3281 010
Инфо центар 0800 33 000
е-пошта: info@ujp.gov.mk

В.Д. Директор: Сања Лукаревска

Број на вработени (2016): 1.299

Број на даночни обврзници (2016)

  • Правни лица - 110.278
  • Вршители на дејност - 207.276
  • ДДВ обврзници - 40.740
  • Граѓани - 417.297 (кои поднеле Годишна даночна пријава)

Приходи од даноци (2016): 70.922.397.600 МКД

Приходи од придонеси (2016): 59.321.478.637 МКД

Профил на Управа за јавни приходи

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија