Memorandum_mk
За Управата за јавни приходи

Адреса
Управа за јавни приходи / Генерална дирекција Скопје
бул.Кузман Јосифовски-Питу бр.1, 1000 Скопје
тел. 02/33299 500; факс 02/3281 010
Инфо центар 0800 33 000 и 02/3253 200
е-пошта: info@ujp.gov.mk

Директор: Сања Лукаревска

Заменик директор: Насер Демири

Број на вработени (2017): 1.230

Број на даночни обврзници (2017)

  • Правни лица - 107.937
  • Вршители на дејност - 214.391
  • ДДВ обврзници - 41.443
  • Граѓани - 439.689 (кои поднеле Годишна даночна пријава)

Приходи од даноци (2017): 74.486.440.431 МКД

Приходи од придонеси (2017): 62.078.796.039 МКД

Профил на Управа за јавни приходи

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија