Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Recnik
Преглед на даночен обврзник
ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИТЕ ПОДАТОЦИ
Назив Друштво за производство,промет и услуги СИГМА-СБ Славчо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Правна форма ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ 
Дејност Компјутерско програмирање 
ЕДБ MK4030995155258
Матичен број 4959647
Жиро сметка 000530010100110335
Депонент банка ОХРИДСКА БАНКА А.Д. - ОХРИД 
Адреса ПРАШКА 23  
Место СКОПЈЕ-КАРПОШ
Телефон 02/3065-944  
Факс 02/3091-044  

Пристап до повеќе информации

Пристап до повеќе податоци им е овозможен само на одредени државни институции. За да добиете пристап до повеќе информации најавете се со Вашето корисничко име и лозинка.


Најава во системот
Корисник
Лозинка
 

 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија