Memorandum_mk
Отворени повици
Наслов Датум на објава Тип
Јавен повик бр.03 и Листа за уредно доставени опомени за плаќање на неплатен долг за радиoдифузна такса 23.03.2015 Јавна објава
Јавен повик бр.01 и 02 и Листа за уредна достава на опомена за плаќање на неплатен долг за радиoдифузна такса 12.03.2015 Јавна објава
Листа на должници бр.03/2015 за долгови доспеани до 30.11.2014 и неплатени до 28.02.2015 година 10.03.2015 Листа на должници
Оглас бр.04/2015 за продажба на движни и недвижни ствари 05.03.2015 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Март 2015 02.03.2015 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.03/2015 за продажба на движни и недвижни ствари 19.02.2015 е-Аукции
Јавен оглас бр.04/2015 за вработување во Управа за јавни приходи 12.02.2015 Вработување
Jавна објава за затворање на жиро сметки кои се преземени во УЈП од поранешната Агенција за работа со блокирани сметки 11.02.2015 Јавна објава
Јавен оглас бр.03/2015 за вработување во Управа за јавни приходи 11.02.2015 Вработување
Листа на должници бр.02/2015 за долгови доспеани до 31.10.2014 и неплатени до 31.01.2015 година 10.02.2015 Листа на должници
Јавен оглас бр.02/2015 за вработување во Управа за јавни приходи 06.02.2015 Вработување
Оглас бр.02/2015 за продажба на движни и недвижни ствари 05.02.2015 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Февруари 2015 29.01.2015 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.01/2015 за продажба на движни и недвижни ствари 16.01.2015 е-Аукции
Листа на должници бр.01/2015 за долгови доспеани до 30.09.2014 и неплатени до 31.12.2014 година 09.01.2015 Листа на должници
Јавен оглас бр.01/2015 за вработување во Управа за јавни приходи 08.01.2015 Вработување
Исправка на Јавен оглас бр.03/2014 за вработување во Управа за јавни приходи 05.01.2015 Вработување
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јануари 2015 31.12.2014 Мобилен даночен шалтер
Јавен оглас бр.03/2014 за вработување во Управа за јавни приходи 31.12.2014 Вработување
Јавна покана за поднесување на Годишна даночна пријава (образец "ПДД-ГДП"), за утврдување на персоналниот данок на доход за 2014 година 18.12.2014 Јавна покана
Оглас бр.21/2014 за продажба на движни и недвижни ствари 11.12.2014 е-Аукции
Листа на должници бр.07/2014 за долгови доспеани до 31.08.2014 и неплатени до 30.11.2014 година 10.12.2014 Листа на должници
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Декември 2014 27.11.2014 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.20/2014 за продажба на движни и недвижни ствари 19.11.2014 е-Аукции
Листа на должници бр.06/2014 за долгови доспеани до 31.07.2014 и неплатени до 31.10.2014 година 10.11.2014 Листа на должници
Оглас бр.19/2014 за продажба на движни и недвижни ствари 05.11.2014 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Ноември 2014 30.10.2014 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.18/2014 за продажба на движни и недвижни ствари 20.10.2014 е-Аукции
Листа на должници бр.05/2014 за долгови доспеани до 30.06.2014 и неплатени до 30.09.2014 година 10.10.2014 Листа на должници
Оглас бр.17/2014 за продажба на движни и недвижни ствари 06.10.2014 е-Аукции
Страници: 


 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија