Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Recnik
Даночни приходи во 2012 година

- износи во милиони денари
- релација - индекси

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ
НАПЛАТA
01.01.- 31.12.2012
НАПЛАТA
01.01.- 31.12.2012
ИНДЕКС:
2012/2011
Данок на добивка 3,655 3,888 94.00
Персонален данок на доход 9,553 9,513 100.43
Данок на додадена вредност 38,468 42,223 91.11
ВКУПНО 51,676 55,624 92.90

 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија