Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Recnik
Даночни приходи во 2019 година

- износи во милиони денари
- релација - индекси

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ
НАПЛАТA
01.01.-31.12.2019
НАПЛАТA
01.01.-31.12.2018

ИНДЕКС:
2019/2018

Данок на добивка 11,554 14,745 78,36%
Персонален данок на доход / Данок на личен доход 18,706 17,559 106,53%
Данок на додадена вредност 52,059 49,254 105,70%
ВКУПНО 82,319 81,558 100,93%

 

 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија