Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Recnik
Даночни приходи во 2018 година

- износи во милиони денари
- релација - индекси

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ
НАПЛАТA
01.01.-31.12.2018
НАПЛАТA
01.01.-31.12.2017

ИНДЕКС:
2018/2017

Данок на добивка 14,745 11,353 129,88%
Персонален данок на доход 17,559 15,263 115,04%
Данок на додадена вредност 49,254 47,870 102,89%
ВКУПНО 81,558 74,486 109,49%
 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија