Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Recnik
Даночни приходи во 2015 година

- износи во милиони денари
- релација - индекси

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ
НАПЛАТA
01.01.-31.12.2015
НАПЛАТA
01.01.-31.12.2014

ИНДЕКС:
2015/2014

Данок на добивка 12,024 5,060 237,63%
Персонален данок на доход 12,909 12,321 104,78%
Данок на додадена вредност 41,694 43,859 95,06%
ВКУПНО 66,627 61,240 108,80%
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија