Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Recnik
Меѓународно оданочување

* Во врска со даночните стапки од меѓународните договори за одбегнување на двојно оданочување погледнете го „Објаснувањето кон прегледот на даночни стапки“.

 

ДАНОЧНИ СТАПКИ ОД МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ ЗА ОДБЕГНУВАЊЕ НА ДВОЈНО ОДАНОЧУВАЊЕ

Земја Службен
весник број
Дивиденди Камати Авторски
права
Други
приходи
процент на учество даночна стапка(не повеќе од)
Австрија 152/2007 најмалку 10% 0% 0% 0% 0%
останати случаи 15%
Азербејџан 107/2013 независно од учеството 8% 8% 8% 0%
Aлбанија 16/98 независно од учеството 10% 10% 10% 0%
Белгија** 157/2010 најмалку 10% 5% 10% 10% 0%
останати случаи 15%
Белгија* 11/81 најмалку 25% 10% 10% 10% 0%
останати случаи 15%
Белорусија 96/2005 најмалку 25% 5% 10% 10% 0%
останати случаи 15%
Босна и Херцеговина 29/2014 најмалку 25% 5% 10% 10% 0%
останати случаи 15%
Бугарија 23/99 најмалку 25% 5% 10% 10% 0%
останати случаи 15%
Велика Британија и Северна Ирска 47/2007 најмалку 25% непрекинато 12 месеци пред исплата на дивидендата 0% 10% 0% 0%
пензиска шема 0%
најмалку 10% 5%
останати случаи 15%
Виетнам** 63/2015 најмалку 70% 5% 10% 10% 0%
најмалку 25%, но помалку од 70% 10%
останати случаи 15%
Германија 86/2007 најмалку 10% 5% 5% 5% 0%
останати случаи 15%
Данска 48/2000 најмалку 25% 5% 0% 10% 0%
пензиски фонд 0%
останати случаи 15%
Египет ** 7/2000 независно од учеството 10% 10% 10% 0%
Естонија 55/2009 најмалку 25% 0% 5% 5% 0%
останати случаи 5%
Индија  131/2014 независно од учеството 10% 10% 10% 0%
Иран 7/2002 независно од учеството 10% 10% 10% 0%
Ирска 157/2008 најмалку 25% непрекинато 12 месеци пред исплата на дивидендата 0% 0% 0% 0%
признат пензиски фонд 0%
најмалку 10% 5%
останати случи 10%
Италија 34/97 најмалку 25% 5% 10% 0% 0%
останати случаи 15%
Казахстан 154/2012 Најмалку 25% 5% 10% 10% 0%
Останати случаи            15%
Kaтар 103/2008 независно од учеството 0% 0% 5% 0%
Кина-Тајван 44/99 независно од учеството 10% 10% 10% 0%
Косово 10/2012 најмалку 25% 0% 10% 10% 0%
останати случаи              5%
Кувајт 115/2012 независно од учеството 0% 0% 15% 0%
Латвија 47/2007 најмалку 10% 5% 5% 10%/5%'' 0%
останати случаи 10%
Литванија 103/2008 најмалку 10% 0% 10% 10% 0%
останати случаи 10%
Луксембург 139/2012

најмалку 25%

5% 0% 5% 0%
останати случаи            15%
Мароко 123/2010 независно од учеството 10% 10% 10% 0%
Молдова 130/2006 најмалку 25% 5% 5% 10% 0%
останати случаи 15%
Народна Република Кина 49/97 независно од учеството 5% 10% 10% 0%
Норвешка 117/2011 најмалку 25% 10% 5% 5% 0%
останати случаи 15%
Обединети Арапски Емирати** 63/2016 независно од учество 5% 5% 5% 0%
Полска 17/97 најмалку 25% 5% 10% 10% 0%
останати случаи             15%
Романија 7/2002 независно од учеството 5% 10% 10% 0%
Русија 7/98 независно од учеството 10% 10% 10% 0%
Саудиска Арабија 130/2015 независно од учеството 5% 5% 10% 0%
Словачка 19/2010 независно од учеството 5% 10% 10% 0%
Словенија 31/98 најмалку 25% 5% 10% 10% 0%
останати случаи 15%
Сојузна Република Југославија 8/97 најмалку 25% 5% 10% 10% 0%
останати случаи 15%
Турција 45/95 најмалку 25% 5% 10% 10% 0%
останати случаи 10%
Украина 21/98 најмалку 25% 5% 10% 10% 0%
останати случаи 15%
Унгарија 12/2002 најмалку 25% 5% 0% 0% 0%
останати случаи 15%
Финска 7/2002 до 10% 15% 10% 0% 0%
најмалку 10% 0%
Франција 23/99 до 10% 15% 0% 0% 0%
најмалку 10% 0%
Холандија 13/99 до 10% 15% 0% 0% 0%
најмалку 10% 0%
Хрватска 17/95 најмалку 25% 5% 10% 10% 0%
останати случаи 15%
Чешка 7/2002 најмалку 25% 5% 0% 10% 0%
останати случаи 15%
Швајцарија 55/2000 најмалку 25% 5% 10% 0% 0%
останати случаи 15%
Шведска 21/98 до 25% 15% 10% 0% 0%
најмалку 25% 0%
Шпанија 96/2005 најмалку 10% 5% 5% 5% 0%
останати случаи 15%

 

 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија