Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
Користете електронски сервиси за радиодифузна такса!
     Користете ги е-Даночните сервиси на УЈП за да вршите електронски увид во евиденцијата и преглед на платени и неплатени решенија за РДТ.
Постапката на регистрација за електронските сервиси за РДТ е бесплатна за граѓаните (не е потребен дигитален сертификат).
Регистрирајте се на https://etax.ujp.gov.mk

 

П
В
С
Ч
П
С
Н
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Recnik
16.01.2015
е-Аукции
Оглас бр.01/2015 за продажба на движни и недвижни ствари
 
16.01.2015
Охриѓани во пресметка со возило на УЈП
Вчера/15 Јануари 2015 година, за време на редовните инспекциски контроли на МВР, УЈП и Државниот пазарен инспекторат кои се одвиваа во вечерните часови, од страна на несовесни граѓани оштетено е службено возило на УЈП, односно со остар предмет исечени се сите четири гуми на возилото...Управата им порачува на локалните бизниси и несовесните граѓани, дека користењето на насилни методи насочени кон даночниците и уништувањето на јавните добра (службени возила и сл.) купени со парите од даноците кои ги плаќаат сите граѓани на Р. Македонија, нема да ги спречи, ниту да ги одложи контролите на УЈП...
 
16.01.2015
Земјоделци - Истекува рокот за регистрација и пријавување за паушално оданочување со персонален данок
Ги потсетуваме граѓаните кои се занимаваат со земјоделство како основна или дополнителна дејност и кои оствариле приход до 1.300.000 денари во 2014 година, дека истекува рокот за користење на можноста да се регистрираат и пријават во УЈП за паушално оданочување со персонален данок. Доколку досега не сте регистрирани во УЈП како даночен обврзник кој остварува приходи од земјоделска дејност, потребно е, најдоцна до 31 јануари 2015 година, да поднесете Пријава за регистрација (образец “УЈП-РДО/З“) и Барање (образец “ПДД-ПЗ“)...Посетете ја обуката во вашата општина/град и информирајте се за сите прашања во врска со постапките за регистрација, оданочувањето на приходите од вршење на основна и дополнителна земјоделска дејност, плаќање на данокот...
 
12.01.2015
Насоки за пополнување на Годишен извештај (образец “ПДД-ГИ”) за исплатувачи кои се ослободени од плаќање на придонеси по основ на вработување на невработено лице до 29 години
Исплатувачите кои во 2014 година користеле ослободување од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување по член 98-б од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност, исплатите по овој основ треба да ги искажат на реден број 3.1-г - Плата и надоместоци на плата од работен однос и исплата по основ на деловна успешност на работодавачот кој има ослободување по член 98 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност...
 
09.01.2015
Листа на должници
Листа на должници бр.01/2015 за долгови доспеани до 30.09.2014 и неплатени до 31.12.2014 година
 
 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија