Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
“ИНФОРМ@” - БАЗА НА ЗНАЕЊЕ

Користете ја “ИНФОРМ@” и запознајте се со оданочувањето на одделни видови данок. Услугата „Информ@” (он-лајн база на знаење) обезбедува пристап, но и брзо и лесно пребарување на архивата на прашања и одговори кои произлегуваат од даночната пракса со цел обезбедување на помош и поддршка на даночните обврзници за правилна примена на даночната регулатива.
Чекори за користење на „Информ@”
За користење на „Информ@” потребни се 3 чекори:
1. Посетете ја нашата веб страна: kontaktcentar.ujp.gov.mk
2. Кликнете на менито „Информ@”
3. Користете го пребарувачот или директно кликнете на менито за проверка на прашања
Структура на „Информ@”
Прашањата и одговорите во „Информ@” се систематизирани според следните критериуми:
• Вид (данок, придонеси, МПИН, регистрација, фискализација, е-услуги и други информации и услуги)
• Поглавја
• Подпоглавја
• Прашања и одговори

П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Recnik
16.04.2019
Управата за јавни приходи на Република Северна Македонија и Даночната Управа на Црна Гора потпишаа Меморандум за соработка
Директорката на Управата за јавни приходи на Република Северна Македонија, г-ѓа Сања Лукаревска и директорот на Даночната управа на Црна Гора, г-дин Миомир M. Мугоша, во Подгорица потпишаа Меморандум за соработка со којшто меѓудругото е со цел зголемување на ефиканоста во борбата против даночната евазија во двете земји...
 
12.04.2019
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДДВ ОБВРЗНИЦИТЕ!
Во текот на месец Април покрај поднесувањето на аконтативните пријави за ДДВ за месечни и тримесечни ДДВ обврзници се одвиваат активности за поставување на предпополнета Годишната даночна пријава за персонален данок на доход за 2018 година на корисничките профили на даночните обврзници (физички лица)...
 
11.04.2019
е-Аукции
Оглас бр.04/2019 за продажба на движни и недвижни ствари
 
10.04.2019
Листа на должници
Листа на должници бр.04/2019 за долгови доспеани до 31.12.2018 и неплатени до 31.03.2019 година
 
08.04.2019
Семинар за Законот за општа управна постапка и Законот за личен доход во организација на Генералниот даночен инспекторат
Со цел унапредување на работата на даночните службеници и надоградувањето на стекнатите знаења, од 5 до 7 април 2019, во Струга во организација на Генералниот Даночен инспекторат беше одржан семинар посветен на Законот за општа управна постапка, Законот за личен доход, данокот на добивка и регистрација и оданочување на физички лица со ДДВ...
 
 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија