Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
е - Радиодифузна такса
  

Заштедете време, не чекајте повеќе на шалтери! Преку е-РДТ можете да вршите електронско плаќање и проверка на состојбите, од било кое место и во секое време. Регистрацијата е едноставна и бесплатна, потребен е само пристап до интернет и е-пошта!
> Креирајте ваш кориснички профил на https://etax.ujp.gov.mk > Платите РДТ он-лајн со безготовинска картичка (Visa, Maestro и MasterCard) > Преземете ја мобилната апликација мТАX за преглед на платени/неплатени РДТ решенија >>> повеќе

 

П
В
С
Ч
П
С
Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Recnik
22.04.2015
НОВО! ОН-ЛАЈН ПЛАЌАЊЕ НА РАДИОДИФУЗНА ТАКСА СО БЕЗГОТОВИНСКИ КАРТИЧКИ
Заштедете време, не чекајте повеќе на шалтери за да ја проверите состојбата или да вршите плаќање на Радиодифузна такса.Користејќи ги електронските услуги е-Радиодифузна такса, можете да вршите електронско плаќање и проверка на состојбите за РДТ, од било кое место и во секое време. Како да се регистрирате за е-Радиодифузна такса? Електронско плаќање со безготовинска картичка? Oн-лајн проверка на состојба за РДТ? мTAX - мобилна апликација од УЈП?...
 
20.04.2015
е-Аукции
Оглас бр.06/2015 за продажба на движни и недвижни ствари
 
16.04.2015
Поради изведување градежни работи - Привремени локации за пристап до услугите на УЈП - Регионална дирекција Скопје
Ги информираме сите даночни обврзници и сметковотствени бироа дека од 20 април 2015 година започнуваат градежни активности за реновирање на приземјето на УЈП - Регионална дирекција Скопје, каде што ќе биде новиот Контакт центар на УЈП. Обврзниците кои се администрираат од Регионална дирекција Скопје, за времетраење на градежните активности, препорачуваме да ги користат електронските услуги на Управата за јавни приходи, како и даночните канцеларии определени според тип/вид на услуга, лоцирани во...
 
09.04.2015
Листа на должници
Листа на должници бр.04/2015 за долгови доспеани до 30.12.2014 и неплатени до 31.03.2015 година
 
08.04.2015
Работодавачи од приватен сектор - Постапка за издавање на потврда од УЈП заради користење на ослободување од придонеси и персонален данок врз основа на новите мерки за вработување
Со последните измени на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на РМ“, бр.56/2015), предвидена е можност работодавачи од приватниот сектор да користат ослободување од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување и/или персонален данок на доход, за одредени категории на лица, со исполнување на одредени услови пропишани со законот. Работодавачите од приватниот сектор кои сакаат да го оставарат правото врз основа на новите мерки за вработување, до Агенцијата за вработување на РМ, помеѓу другото, треба да достават и Потврда издадена од УЈП како доказ дека немаат неисплатени плати, придонеси од задолжително социјално осигурување и даноци повеќе од два последователни месеци.Поднесување на барање “УЈП-УН-3.2-25“ заради издавање на потврда за состојба на неплатени даноци и придонеси...
 
 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија