Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник

Барање за финансиска поддршка за исплата на плата БФП-ИП/2 се поднесува преку системот е-Даноци за секој месец поединечно а комплетноста на Барањето го потврдува Управата за јавни приходи, во рок од 3 дена од денот на доставувањето на барањето.
Работодавачот со комплетно Барање (образец БФП-ИП/2), за работниците за кои побарува финансиска поддршка, во полето 3.4б. од МПИН образецот внесува шифра 5001.
Работодавачот, кој освен финансиската поддршка за исплата на плата за работниците, има право да користи и мерка субвенционирање на социјалните придонеси и/или данок на личен доход, во полето 3.23 од МПИН образецот ја внесува соодветната шифра за ослободување и истата ја комбинира (користи истовремено) со шифрата 5001. Барање за финансиска поддршка за исплата на финансиски средства на физички лица кои вршат самостојна дејности БФС-СВД/2 се поднесува преку системот е-ПДД. Барањата БФП-ИП/2 и БФС-СВД/2 се поднесуваат 10-ти во месецот за претходниот месец. Сите прашања во врска со Барањата за финансиска поддршка за исплата на плати, може да се постават на е-пошта:finansiska.poddrska@ujp.gov.mk, кај даночните службеници по регионални дирекции (прилог список). Најчесто поставувани прашања.

П
В
С
Ч
П
С
Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Recnik
11.01.2021
е-Аукции
Оглас бр.01/2021 за продажба на движни и недвижни ствари
 
02.01.2021
АНАЛИЗА НА ИСКОРИСТЕНОСТ НА МЕРКАТА ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТА ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2020
Директорката на Управата за јавни приходи Сања Лукаревска на денешната Прес конференција, ја информираше јавноста за искористеноста на мерката финансиска поддршка за исплата на плати за месец Ноември 2020 година...
 
31.12.2020
Од 01 Јануари 2021 во примена нов образец ДДВ-04, Извештај ДДВ-ИПДО/П и прилагодување на фискални уреди на опрема со повластена даночна стапка од 10%
Согласно измените и дополнувањата на Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РСМ“, бр.267/20), објавени се следните Правилници...
 
31.12.2020
Измени и дополнувања на Законот за данокот на добивка објавен во „Службен весник на РСМ”, број 290 од 07.12.2020 година
Во насока на обезбедување поддршка на даночните обврзници заради полесно справување со последиците од коронавирусот (COVID-19), Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка ги содржи следните измени кои ке важат за 2020 и 2021 година...
 
30.12.2020
ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА ЗА 2021 ГОДИНА - НОВА ВЕРЗИЈА НА КЛИЕНТСКИ СОФТВЕР “МПИН“
Врз основа на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, стапките по кои се пресметуваат и плаќаат придонесите од задолжително социјално осигурување почнувајќи со исплата на платата за месец Јануари 2021 се следните..
 
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија