Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
ПОДНЕСЕТЕ ГОДИШНА ДАНОЧНА ПРИЈАВА!
      

Доколку приходите кои сте ги оствариле во изминатата 2015 година сеуште не сте ги пријавиле во УЈП, сторете го тоа пред истекот на законскиот рок 15-ти Март. Годишната даночна пријава (ПДД-ГДП) можете да ја поднесете на шалтерите во даночните канцеларии и во Контакт центарот (ГТЦ, 2-ри кат), Мобилните даночни шалтери или преку пошта на адресата на надлежната Регионална дирекција на УЈП.
Доколку сте регистриран корисник на е-Даноци поднесете ја пријавата по електронски пат преку е-Даноци http://etax.ujp.gov.mk
За најчесто поставуваните прашања и повеќе информации во врска со Зошто, Кој, Кога, Каде и Како се пријавуваат приходите, преземете ја Брошурата „Годишна даночна пријава за утврдување на персоналниот данок на доход“ повеќе >>>>>>>

 

П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
Recnik
12.02.2016
Јавна објава
Јавна објава бр.01/2016 за продажба на движни ствари по пат на електронско јавно наддавање
 
11.02.2016
ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДАНОЧНИ БИЛАНСИ "ДБ" И "ДБ-ВП" ЗА 2015 ГОДИНА
Даночниот биланс за оданочување на добивка (образец "ДБ") и Даночниот биланс на вкупен приход (образец "ДБ-ВП") се поднесуваат најдоцна до 29 февруари, односно рокот за поднесување е најдоцна до 15 март за даночните обврзници кои Годишната сметка до Централниот регистар ќе ја поднесат (доброволно или задолжително) во електронска форма. Месечните и тримесечните ДДВ обврзници, даночните биланси имаат обврска да ги достават по електронски пат преку е-Даноци https://etax-fl.ujp.gov.mk ...
 
10.02.2016
Листа на должници
Листа на должници бр.02/2016 за долгови доспеани до 31.10.2015 и неплатени до 31.01.2016 година
 
04.02.2016
е-Аукции
Оглас бр.02/2016 за продажба на движни и недвижни ствари
 
Петок, 05.02.2016 11:00 - Среда, 24.02.2016 12:00, Дебар, Скопје, Богданци, Битола, Ново Село, Куманово, Виница, Струмица, Штип, Кратово, Кочани, Радовиш, Прилеп, Крива Паланка, Берово, Крушево, Свети Николе, Охрид, Босилово, Ресен, Демир Хисар, Пробиштип, Делчево и Струга.
Февруари - Обуки за сметководители
Посетете ги обуките за сметководители кои Управата за јавни приходи ги организира во вашиот град/општина. На еднодневното советување, заинтересираните лица ќе имаат можност да се стекнат со знаења за теми од областа на даночната регулатива како и практични примери од аспект на даночното работење...
 
 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија