Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
Користете електронски сервиси за радиодифузна такса!
     Користете ги е-Даночните сервиси на УЈП за да вршите електронски увид во евиденцијата и преглед на платени и неплатени решенија за РДТ.
Постапката на регистрација за електронските сервиси за РДТ е бесплатна за граѓаните (не е потребен дигитален сертификат).
Регистрирајте се на https://etax.ujp.gov.mk

 

П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Recnik
18.12.2014
Јавна покана
Јавна покана за поднесување на Годишна даночна пријава (образец "ПДД-ГДП"), за утврдување на персоналниот данок на доход за 2014 година
 
18.12.2014
Од 1 јануари - Намалување на прагот за регистрација за ДДВ на 1.000.000 денари
Даночните обврзници кои во текот на 2014 година оствариле промет над 1 милион денари, должни се до 15 јануари 2015 година да поднесат Пријава за регистрација за данокот на додадена вредност (образец “ДДВ- 01“)...Даночните обврзници кои во текот на 2015 година ќе остварат оданочив промет над 1.000.000 денари, ќе бидат обврзани за регистрација за ДДВ, односно да ја поднесат Пријавата најдоцна до 15-ти во месецот кој следи по месецот кога е остварен прометот... Даночните обврзници кои ќе се регистрираат за цели на ДДВ, навремено да преземат чекори за електронско поднесување на следните пријави кои задолжително се поднесуваат до УЈП преку системот е-Даноци https://etax-fl.ujp.gov.mk...
 
13.12.2014
„Сајт на годината 2014“ - Трето место за ujp.gov.mk во категоријата на државни институции
Скопје - На манифестацијата „Сајт на годината 2014“, која се одржа на 11.12.2014 година во Македонската опера и балет, веб-страницата на УЈП www.ujp.gov.mk го освои третото место во категоријата на најдобар сајт за владини/државни институции. Во оваа категорија, второто место го освои www.dzlp.mk, а првото место www.avrm.gov.mk Селекцијата за најдобрите сајтови е извршена од осумчлена жири комисија и интернет посетителите во сооднос 60%/40%, според технички параметри, дизајн, функционалност / употребливост, содржина, интерактивност и иновативност / креативност на номинираните веб-страници...
 
11.12.2014
е-Аукции
Оглас бр.21/2014 за продажба на движни и недвижни ствари
 
10.12.2014
Листа на должници
Листа на должници бр.07/2014 за долгови доспеани до 31.08.2014 и неплатени до 30.11.2014 година
 
 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија