Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Recnik
Преглед на законска регулатива
Уредба за начинот на пресметување на амортизацијата, односно отписот на вредноста на нематеријалните и материјалните средства и за номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки
Име: Уредба за начинот на пресметување на амортизацијата, односно отписот на вредноста на нематеријалните и материјалните средства и за номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки
Објава: Службен весник на Р.М.; број 64/2002, 98/2002 и 10/2008
Важи од: 22.01.2008 

Со оваа уредба се пропишува начинот на пресметување на амортизацијата, односно отписот на вредноста на нематеријалните и материјалните средства (долгорочните средства), и номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки, која се признава како расход во даночниот биланс на обврзниците на данок на добивка и обврзниците на персонален данок на доход кои вршат самостојна дејност.

Pdf_16   Превземи го документот  (145 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија