Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Recnik
Преглед на законска регулатива
Закон за данок на добивка
Име: Закон за данок на добивка
Објава: “Службен весник на Р.М.“, број 112/14...,190/16
Важи од: 01.01.2017 

Со овој закон се уредува начинот на оданочување на добивката, стапката по која се пресметува данокот на добивка, обврзниците за плаќање на данокот на добивка, даночната основа за пресметување на данокот на добивка, роковите за плаќање на данокот на добивка, како и други прашања кои се значајни за утврдување и плаќање на данокот на добивка.

 

***

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија, а ќе започне да се применува од 1 јануари 2017 година.

Pdf_16   Превземи го документот  (115 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија