Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Recnik
Односи со јавност

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ И КОМУНИКАЦИЈА
Шеф на канцеларија за односи со јавност и комуникација/Портпарол
контакт: Весна Новаковиќ
моб. 075/327 270
тел. 02/3299 597
факс 02/3281 010
e-пошта: vesna.novakovic@ujp.gov.mk


РЕГИОНАЛНИ ПОРТПАРОЛИ

Дирекција за големи даночни обврзници
контакт: Јулијана Биљановска
моб. 076/446 485
тел. 02/3251 639
факс 02/3251 642; 02/3251 643
е-пошта: julijana.biljanovska@ujp.gov.mk


Регионала дирекција Скопје

Контакт: Виолета Ставрова
моб. 076/446 628
тел. 02/3213 907
факс 02/3213 938
е-пошта: violeta.stavrova@ujp.gov.mk


Регионална дирекција Кавадарци
контакт: Петар Дамјаноски
тел. 043/411 752
факс 043/411 751
е-пошта: petar.damjanoski@ujp.gov.mk


Регионална дирекција Тетово
контакт: Гоце Веселиноски
моб. 075/402 099
тел./факс 044/335 515
e-пошта: goce.veselinoski@ujp.gov.mk


Регионална дирекција Битола

контакт: Снежана Стојановска
моб. 075/346 804
тел. 047/235 502; 047/235 503 лок. 121
факс 047/235 501
e-пошта: snezana.stojanovska@ujp.gov.mk


Регионална дирекција Штип
контакт: Сузана Стошевска Николовска
моб. 075/402 631
тел./факс 031/425 115
e-пошта: suzana.stoshevska-nikolovska@ujp.gov.mk

 

 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија