Memorandum_mk
Отворени повици
Наслов Датум на објава Тип
Оглас за отворена локална тендерска постапка „Реновирање и адаптација на приземјето на Управа за јавни приходи, Регионална дирекција, Скопје со цел да биде новиот Контакт центар / Повикувачки центар на УЈП“, Број на објава: EuropeAid/136157/D/WKS/MK 08.08.2014 Јавна набавка
Оглас бр.14/2014 за продажба на движни и недвижни ствари 08.08.2014 е-Аукции
Листа на должници бр.03/2014 за долгови доспеани до 30.04.2014 и неплатени до 31.07.2014 година 08.08.2014 Листа на должници
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Август 2014 24.07.2014 Мобилен даночен шалтер
Јавен оглас бр.01/2014 за вработување во Управа за јавни приходи 14.07.2014 Вработување
Листа на должници бр.02/2014 за долгови доспеани до 31.03.2014 и неплатени до 30.06.2014 година 10.07.2014 Листа на должници
Оглас бр.13/2014 за продажба на движни и недвижни ствари 09.07.2014 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јули 2014 27.06.2014 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.12/2014 за продажба на движни и недвижни ствари 19.06.2014 е-Аукции
Листа на должници бр.01/2014 за долгови доспеани до 28.02.2014 и неплатени до 31.05.2014 година 10.06.2014 Листа на должници
Оглас бр.11/2014 за продажба на движни и недвижни ствари 04.06.2014 е-Аукции
Јавен повик за аплицирање на кандидати - студенти за волонтирање во Управата за јавни приходи 04.06.2014 Волонтирање
Јавна објава за достава на Решение бр.16-2437/1 од 02.10.2012 година 02.06.2014 Јавна покана
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јуни 2014 29.05.2014 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.10/2014 за продажба на движни и недвижни ствари 21.05.2014 е-Аукции
Оглас бр.9/2014 за продажба на движни и недвижни ствари 06.05.2014 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Maj 2014 28.04.2014 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.8/2014 за продажба на движни и недвижни ствари 23.04.2014 е-Аукции
Оглас бр.7/2014 за продажба на движни и недвижни ствари 03.04.2014 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Април 2014 27.03.2014 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.6/2014 за продажба на движни и недвижни ствари 20.03.2014 е-Аукции
Оглас бр.5/2014 за продажба на движни и недвижни ствари 03.03.2014 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Март 2014 27.02.2014 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.4/2014 за продажба на движни и недвижни ствари 17.02.2014 е-Аукции
Оглас бр.3/2014 за продажба на движни и недвижни ствари 31.01.2014 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Февруари 2014 27.01.2014 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.2/2014 за продажба на недвижни ствари 21.01.2014 е-Аукции
Оглас бр.1/2014 за продажба на движни и недвижни ствари 13.01.2014 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јануари 2014 26.12.2013 Мобилен даночен шалтер
Јавна покана за поднесување на Годишна даночна пријава (образец "ПДД-ГДП"), за утврдување на персоналниот данок на доход за 2013 година 20.12.2013 Јавна покана
Страници: 


 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија