Memorandum_mk
Отворени повици
Наслов Датум на објава Тип
Оглас бр.6/2014 за продажба на движни и недвижни ствари 20.03.2014 е-Аукции
Оглас бр.5/2014 за продажба на движни и недвижни ствари 03.03.2014 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Март 2014 27.02.2014 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.4/2014 за продажба на движни и недвижни ствари 17.02.2014 е-Аукции
Оглас бр.3/2014 за продажба на движни и недвижни ствари 31.01.2014 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Февруари 2014 27.01.2014 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.2/2014 за продажба на недвижни ствари 21.01.2014 е-Аукции
Оглас бр.1/2014 за продажба на движни и недвижни ствари 13.01.2014 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јануари 2014 26.12.2013 Мобилен даночен шалтер
Јавна покана за поднесување на Годишна даночна пријава (образец "ПДД-ГДП"), за утврдување на персоналниот данок на доход за 2013 година 20.12.2013 Јавна покана
Јавен оглас бр.04/2013 за вработување во Управа за јавни приходи 16.12.2013 Вработување
Оглас бр.22/2013 за продажба на недвижни ствари 13.12.2013 е-Аукции
Оглас бр.21/2013 за продажба на движни и недвижни ствари 12.12.2013 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Декември 2013 25.11.2013 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.20/2013 за продажба на движни и недвижни ствари 19.11.2013 е-Аукции
Оглас бр.19/2013 за продажба на движни и недвижни ствари 04.11.2013 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Ноември 2013 28.10.2013 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.18/2013 за продажба на движни и недвижни ствари 18.10.2013 е-Аукции
Оглас бр.17/2013 за продажба на движни и недвижни ствари 02.10.2013 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Октомври 2013 24.09.2013 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.16/2013 за продажба на движни и недвижни ствари 18.09.2013 е-Аукции
Јавен оглас бр.03/2013 за вработување во Управа за јавни приходи 12.09.2013 Вработување
Оглас бр.15/2013 за продажба на движни и недвижни ствари 04.09.2013 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Септември 2013 26.08.2013 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.14/2013 за продажба на движни и недвижни ствари 07.08.2013 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Август 2013 26.07.2013 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.13/2013 за продажба на движни и недвижни ствари 19.07.2013 е-Аукции
Оглас бр.12/2013 за продажба на движни и недвижни ствари 03.07.2013 е-Аукции
Исправка на Јавен оглас бр.02/2013 за вработување во Управа за јавни приходи 25.06.2013 Вработување
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јули 2013 25.06.2013 Мобилен даночен шалтер
Страници: 


 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија