Memorandum_mk
Отворени повици
Наслов Датум на објава Тип
Оглас бр.18/2014 за продажба на движни и недвижни ствари 20.10.2014 е-Аукции
Листа на должници бр.05/2014 за долгови доспеани до 30.06.2014 и неплатени до 30.09.2014 година 10.10.2014 Листа на должници
Оглас бр.17/2014 за продажба на движни и недвижни ствари 06.10.2014 е-Аукции
Јавен оглас бр.02/2014 за вработување во Управа за јавни приходи 29.09.2014 Вработување
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Октомври 2014 29.09.2014 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.16/2014 за продажба на движни и недвижни ствари 19.09.2014 е-Аукции
Листа на должници бр.04/2014 за долгови доспеани до 31.05.2014 и неплатени до 31.08.2014 година 10.09.2014 Листа на должници
Оглас бр.15/2014 за продажба на движни и недвижни ствари 02.09.2014 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Септември 2014 27.08.2014 Мобилен даночен шалтер
Оглас за ангажирање на стручно лице - Набљудувач при евалуација на понуди 18.08.2014 Јавна набавка
Оглас бр.14/2014 за продажба на движни и недвижни ствари 08.08.2014 е-Аукции
Оглас за отворена локална тендерска постапка „Реновирање и адаптација на приземјето на Управа за јавни приходи, Регионална дирекција, Скопје со цел да биде новиот Контакт центар / Повикувачки центар на УЈП“, Број на објава: EuropeAid/136157/D/WKS/MK 08.08.2014 Јавна набавка
Листа на должници бр.03/2014 за долгови доспеани до 30.04.2014 и неплатени до 31.07.2014 година 08.08.2014 Листа на должници
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Август 2014 24.07.2014 Мобилен даночен шалтер
Јавен оглас бр.01/2014 за вработување во Управа за јавни приходи 14.07.2014 Вработување
Листа на должници бр.02/2014 за долгови доспеани до 31.03.2014 и неплатени до 30.06.2014 година 10.07.2014 Листа на должници
Оглас бр.13/2014 за продажба на движни и недвижни ствари 09.07.2014 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јули 2014 27.06.2014 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.12/2014 за продажба на движни и недвижни ствари 19.06.2014 е-Аукции
Листа на должници бр.01/2014 за долгови доспеани до 28.02.2014 и неплатени до 31.05.2014 година 10.06.2014 Листа на должници
Оглас бр.11/2014 за продажба на движни и недвижни ствари 04.06.2014 е-Аукции
Јавен повик за аплицирање на кандидати - студенти за волонтирање во Управата за јавни приходи 04.06.2014 Волонтирање
Јавна објава за достава на Решение бр.16-2437/1 од 02.10.2012 година 02.06.2014 Јавна покана
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јуни 2014 29.05.2014 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.10/2014 за продажба на движни и недвижни ствари 21.05.2014 е-Аукции
Оглас бр.9/2014 за продажба на движни и недвижни ствари 06.05.2014 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Maj 2014 28.04.2014 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.8/2014 за продажба на движни и недвижни ствари 23.04.2014 е-Аукции
Оглас бр.7/2014 за продажба на движни и недвижни ствари 03.04.2014 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Април 2014 27.03.2014 Мобилен даночен шалтер
Страници: 


 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија