Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Recnik
Преглед на образец
Аконтативна даночна пријава за остварени приходи од капитална добивка
Кратко име: ПДД-АДП/КД
Тип на данок: Персонален данок на доход

Аконтативната даночна пријава за остварени приходи од капитална добивка ја поднесуваат обврзниците на персоналниот данок на доход кои остваруваат капитални добивки од продажба на учество во капитал (удел) и недвижен имот.

Капиталните добивки остварени од продажба на хартии од вредност не се оданочуваат од 1 јануари 2013 година до 31 декември 2018 година.

Ако обврзникот остварува капитална добивка од продажба на учество во капиталот или недвижен имот, потребно е за секој од нив да поднесе посебна Аконтативна даночна пријава.

Аконтативната даночна пријава се поднесува во рок од 15 дена од денот на остварување на капиталната добивка до Управата за јавни приходи на чија територија се наоѓа живеалиштето на обврзникот или по електронски пат преку https://etax-fl.ujp.gov.mk/

На даночниот обврзник за сторен прекршок ќе му се изрече глоба во износ од 100 до 200 евра во денарска противвредност, ако не поднесе Аконтативна даночна пријава во пропишаниот рок.

Пред да ја пополните Аконтативна даночна пријава, прочитајте го Упаството за пополнување.

Pdf_16   Превземи го документот  (490 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија