Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Recnik
Преглед на образец
Барање за одобрение на даночно ослободување по основ на воведување нa фискален систем на опрема, односно фискална апаратура и интегриран автоматски систем за управување
Кратко име: ПДД-02 (со ГПРС)
Тип на данок: Персонален данок на доход

Барањето се поднесува во даночниот период, во кој одобрениот фискален систем на опрема е набавен и воведен во употреба, пред поднесувањето на Даночниот биланс (образец ПДД-ДБ), во кој се остварува правото на намалување на данокот.
Барањето се доставува најдоцна до 20 јануари, во годината што следи по годината за која барањето се поднесува, односно во годината што следи по годината во која е извршена набавката и воведувањето на одобрениот фискален систем на опрема, до даночната канцеларија на УЈП или во електронска форма преку https://etax-fl.ujp.gov.mk
Доколку ова право не биде искористено во целост, истото се пренесува во наредниот период, се до неговото целосно искористување.
Доколку набавката и воведувањето на фискалниот систем на опрема (до 10 фискални апарати) се врши во повеќе различни даночни периоди, за секој нов воведен фискален систем на опрема со ГПРС уред се поднесува посебно барање.

Pdf_16   Барање за одобрение на даночно ослободување по основ на воведување на фискален систем на опрема, односно фискална апаратура и интегриран автоматски систем за управување  (283 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија