Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Recnik
Преглед на образец
Барање за издавање на уверение за остварени приходи од домашно / странско физичко лице (СЛУЖБЕНО)
Кратко име: УЈП-УН-З.2-22/2
Тип на данок: Сите јавни давачки

Во постапка за прибавување и размена на докази и податоци по службена должност, по поднесено службено Барање (образец УЈП-УН-3.2-22) од министерство, друг орган на државната управа, организација утврдена со закон, друг државен орган или правно и друго лице на кое со закон му е доверено да врши јавни овластувања, орган на општината, на Градот Скопје и на општините во градот Скопје, Управата за јавни приходи издава Уверение за остварени приходи.

Пополнетото службено барање се поднесува во писмена форма до надлежната организациона единица на УЈП кон која припаѓа даночниот обврзник, според местото на неговото живеалиште или по електронски пат преку http://etax.ujp.gov.mk
Доколку сакате барањето да го поднесете по електронски пат потребно е да бидете регистрирани во системот за е-даноци. 

По извршениот увид од страна на УЈП дали граѓанинот/физичкото лице остварува или не остварува приходи, УЈП го издава Уверението за остварени приходи на подносителот на барањето.
Рокот за издавање на Уверението за остварени приходи е 7 дена од денот на приемот на барањето, доколку барањето е поднесено во писмена форма или во рок од 3  дена од денот на приемот на барањето, доколку поднесено во електронска форма.

За повеќе информации во врска со постапката за издавање на уверенија за физички лица/граѓани, по поднесено барање по службена должност кликни тука.

Pdf_16   Превземи го документот  (227 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија